Kompetensförsörjning i välfärden är inte en quick fix

”Vi är i ett nytt läge. Arbetsgivare inom välfärden kan inte arbeta som tidigare om vi ska kunna rekrytera. Vi har lite kniven på strupen och det är en press vi behöver”. Samhällsvetarpodden pratar med Caroline Olsson som är chef för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR om hur kompetensförsörjningen ska säkras för kommuner och regioner i framtiden.

Hur ser kompetensförsörjningsfrågan ut generellt för Sveriges kommuner och regioner? Den är vår största utmaning. Det syns, inte minst om vi tittar på demografin, tex med 40-talistgenerationen som nu blir 80+ samtidigt som de arbetsföra inte blir fler. Det är ett enormt gap demografiskt, inleder Caroline Olsson.

Finns det andra orsaker än demografin till utmaningen?

- Demografin är den grundläggande frågan. Men ambitionshöjningar generellt i välfärden spelar också in. Vi är i ett nytt läge. Arbetsgivare inom välfärden kan inte arbeta på samma sätt som tidigare om vi ska kunna rekrytera, förklarar Caroline.

Vilka ska välfärden rekrytera?

- Det kommer inte att räcka med de som utbildas just nu. Många av de andra strategier vi har haft har gått trögt att införa. Vi har kanske behövt ”kniven mot strupen”. Förändring förutsätter någon form av press. Det som har gått trögt tidigare kanske kan leda till mer förändring nu.

Vilka måste tänka annorlunda?

- Inte bara arbetsgivare behöver tänka nytt, utan vi behöver ta ett gemensamt ansvar, där också arbetsgivarorganisationer, fackförbund och inte minst staten är med. Alla måste ha samma problemanalys. Det har vi inte idag, fortsätter Caroline.

Vad kan staten göra för bättre kompetensförsörjning i välfärden?

- Vi behöver färre kortsiktiga insatser och mindre detaljstyrning. I stället behöver vi långsiktiga satsningar med stabila strukturer. Staten måste vara en del av lösningen.

Hur kan införandet av omställningsstudiestöd stödja upp kompetensförsörjningen?

- Omställningsstudiestöd är en otroligt viktig reform som kommer i precis rätt tid. Vi har utmaningar i form av kompetensförsörjningen. Samtidigt har vi en stor strukturomvandling i arbetslivet och mycket utveckling inom välfärdsyrkena. Det här sammantaget kräver mer kompetensutveckling. Därför är den här reformen så vältajmad. Den kommer att underlätta kompetensutveckling mitt i arbetslivet. Den är en jättestor potential för oss, avslutar Caroline Olsson.

Det och om hur välfärdens arbetsgivare ska få in såväl nyanlända som ungdomar i välfärdsyrken samtidigt som man tar vara på dem som arbetar i välfärden, pratar vi om i veckans Samhällsvetarpoden. Förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge ställer frågorna.