Ny medlemsförmån: Hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa

Nu har du som yrkesverksam medlem tillgång till en försäkring som kan ge dig upp till sex kostnadsfria behandlingstillfällen hos en legitimerad psykoterapeut eller en legitimerad psykolog, om du löper risk för nedsatt arbetsförmåga eller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Närmare hälften av alla längre sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Genom samtalsterapi kan du få hjälp att ta hand om det som känns tungt, innan det påverkar dig så mycket att du inte kan arbeta.

Därför har du som är yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR nu tillgång till en kostnadsfri hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa genom Akademikerförsäkring.

Med den här försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria behandlingstillfällen hos en legitimerad psykoterapeut eller en legitimerad psykolog inom Skandias nätverk, om du löper risk för nedsatt arbetsförmåga eller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Så funkar det

Du får först kontakt med en sjuksköterska, som gör en bedömning av ditt behov av vård. Är du osäker på om du mår tillräckligt dåligt för att ta hjälp är det bättre att du tar kontakt och låter en professionell göra den bedömningen. Bättre att ta kontakt en gång för mycket än för lite – det kostar ingenting. Varje behandlingstillfälle varar normalt i 30 minuter och sker via telefon eller säker plattform för videosamtal.

På Akademikerförsäkrings webbplats finns mer information om försäkringen och hur du gör för att använda den.