Ny rapport lyfter förbundets arbete för mänskliga rättigheter

Akademikerförbundet SSR kräver en särskild diskrimineringsombudsman för arbetslivet. Det är ett förslag som lyfts i en ny rapport om mänskliga rättigheter i det fackliga arbetet.

Akademikerförbundet SSR:s rapport ”Mänskliga rättigheter i det fackliga arbetet” är författad av Lena Svenaeus, jurist och bland annat tidigare Jämställdhetsombudsman, Jämo.

– Rapporten är ett bokslut över vårt arbete med mänskliga rättigheter, de likabehandlingsfrågor som finns på förbundet vad vi har gjort för vägval. Men den är också ett strategidokument där vi pekar ut områden som vi ser är viktiga framåt, säger Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR.

Bland annat fortsätter förbundet att driva frågan om en särskild diskrimineringsombudsman för arbetslivet, kallad ODA.

– Det behövs någon som känner till arbetsmarknadens spelregler och kan jobba tillsammans med arbetsmarknadens parter för att träffa rätt och få bukt med diskriminering. Vi vet, som en part på arbetsmarknaden, att det behövs sanktionsmöjligheter.

Markus Furuberg pekar också på möjligheten att i kollektivavtal skärpa kraven mot sexuella trakasserier och för att ge stöd vid hanteringen av våld i nära relationer.

– Vi tror att kollektivavtalsreglering kan vara en lösning mot sexuella trakasserier. Kollektivavtal kan ge tydliga rutiner hur man jobbar systematiskt med frågan. Och för att motarbeta mäns våld mot kvinnor kan vi fånga upp det än mer om det blir en arbetsmiljöfråga som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.