”Nytt a-kasseförslag skulle få försörjningsstöden att skena”

Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring försämrar akademikers möjlighet att matchas mot rätt jobb. Det anser Akademikerförbundet SSR – och riktar skarp kritik mot flera delar av utredningen i ett svar till regeringen. - Kostnaderna för försörjningsstöd skulle skena om utredningen blir verklighet, säger Heike Erkers, förbundsordförande.

Akademikerförbundet SSR tycker att det är bra att arbetslöshetsförsäkringen ses över med syfte att förstärka dess roll som omställningsförsäkring, ge ett rimligt inkomstbortfall vid arbetslöshet och gälla fler än idag Det skriver förbundet i sitt remissvar till regeringen om utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen”.

Samtidigt riktar förbundet på flera punkter skarp kritik mot utredningen. Till exempel föreslås att nivåerna på a-kassan i vissa fall trappas ner till mellan 35 och 50 procent av den tidigare lönen och i vissa fall så lite som en tredjedel av antalet ersättningsdagar mot idag.

- Så låga nivåer skulle skada tilltron till arbetslöshetsförsäkringen och vältra över kostnaderna på andra delar av samhället. Utgifterna för försörjningsstöd skulle skjuta i höjden. Det är oförsvarligt att tvinga den kostnaden på kommunerna istället för att ha en stark omställningsförsäkring, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR kritiserar också att utredningen ökar kraven på akademiker att söka första bästa jobb.

- De förslagen riskerar allvarligt en god matchning på arbetsmarknaden. Om arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring måste de som är arbetslösa få chans att söka de jobb de är utbildade för och inte behöva ta första bästa jobb. Allt annat blir dyrt både för samhället och individen, säger Ursula Berge, samhällsekonomisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Bakgrunden till den statliga utredningen är Januariavtalets skrivningar om att gå mot en ”Flexicurity”-modell i Sverige. Men den jämförelsen haltar, anser Ursula Berge.

- ”Flexicurity” är ett begrepp från Danmark. Där finns både en hög a-kassenivå på 90 procent och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den här utredningen om arbetslöshetsförsäkringen och raseringen av Arbetsförmedlingen är motsatsen - bara mer osäkerhet, säger Ursula Berge.

Remisstiden för utredningen går ut den 30 oktober. Hela Akademikerförbundet SSR:s remissvar finns här redan nu: https://akademssr.se/dokument/ett-nytt-regelverk-arbetsloshetsforsakringen-sou-202037-0