Samtal på Järvaveckan om brottsförebyggande arbete

Hur kan samhället satsa förebyggande och motverka att unga hamnar i kriminalitet?
 

Den frågan diskuterades under förbundet seminarium på Järvaveckan i går. I denna film delar deltagarna med sig av sin syn på frågan. Marie Torstensson Levander, Marcela Soto Gonzalez, Tobias Lundin Gerdås och Heike Erkers gav en mycket intressant debatt.