Utvecklingslabb: När isolering blir mainstream händer något

Sammansatt bild med porträtt på Per-Olof Hedvall och Michael Stenmark,

Välkommen till den första av tre seminarier om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

Under coronakrisen har hundratusentals människor på olika sätt tvingats isolera sig från sina arbetsplatser och från övriga samhället. Påtvingad isolering är ingen nyhet för många personer med funktionsnedsättningar, men vad händer nu när så många fler i någon mån fått dela deras erfarenheter? Vilken innovationskraft släpps lös?

Inom spelbranschen har man sedan länge stor erfarenhet av att arbeta på distans. Och en stor del av arbetsstyrkan utgörs av personer som på olika sätt upplevs som udda. Vad kan övriga arbetslivet lära därifrån?

Gäster:
Per-Olof Hedvall är forskningsledare på Certec på Lunds Tekniska Högskola
Michael Stenmark är spelutvecklare, barnboksförfattare och serietecknare

Tid: kl 8.30-10.00 den 9 september 2020

Plats: Distans.

 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser vill bidra till ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts. Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR i samverkan med nio andra organisationer och företag. Det finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om projektet.

Läs mer om utvecklingslabbar.