Var ska du jobba i höst?

Hemmakontor

Så var sommaren och semestern över och de flesta av oss är tillbaka på våra jobb. På något sätt i alla fall.

Det är nu ett halvår sedan vi började leva med rekommendationer och restriktioner utifrån Coronapandemin. Vi som kan har börjat vänja oss vid att arbetsplatsen numera är köksbordet, gästrummet eller något annat hörn av bostaden. Vissa rekommendationer börjar förändras: vi får resa inom Sverige och från oktober kanske vi får samlas upp till 500 personer om vi sitter ner. Andra rekommendationer har inte förändrats: Alla som kan ska fortfarande arbeta hemifrån, vi ska undvika att resa med kollektivtrafiken, vi ska hålla avstånd, tvätta händerna och framförallt hålla oss hemma om vi inte känner oss friska.

Ska alla vara på plats nu?

Under våren har kommuner och andra arbetsgivaren hanterat Folkhälsomyndighetens rekommendationer väldigt olika. Bland de kommuner jag är ombudsman för har det varierat. Från att arbetssätten inte har förändrats alls: alla måste vara på plats och möten med brukare sker så länge alla är friska, till att fysiska möten dragits ned till ett minimum och det är noga uppstyrt vilka dagar olika medarbetare befinner sig på sin arbetsplats. Interna möten hålls på Teams och Skype och externa likaså.

Medlemmar på arbetsplatser som inte gjorde så stora förändringar och som tillhörde en riskgrupp eller levde med någon som var i riskgrupp, hörde av sig till förbundets rådgivning. De beskrev att de blev betraktade som udda och konstiga på arbetsplatsen när de sa ifrån om att hålla avstånd eller att få arbeta hemifrån.

Arbetsgivarens eller Folkhälsomyndighetens ord?

I många kommuner anser man nu att det går bra att gå tillbaka till fysisk närvaro och att arbetsgrupper kan samlas så länge möten hålls i stora rum. För många medlemmar som är i riskgrupp eller av andra skäl är rädda för att bli smittade av Covid-19 blir det en konflikt mellan det Folkhälsomyndigheten går ut med på sina presskonferenser och det deras arbetsgivare säger.

Akademikerförbundet SSR aktiv i nätverk om arbetsmiljö och psykisk ohälsa

I våras drog Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa igång ett nätverk som träffades under lunchtid varje vecka för att inventera vilka insatser olika myndigheter, organisationer, kommuner och regioner hade riktat mot olika målgrupper som riskerar en ökad psykisk ohälsa på grund av Covid 19. Akademikerförbundet SSR har som enda fackförbund deltagit regelbundet på dessa möten. När lunchmötena drog igång igen efter semestrarna var temat ”Arbetsmiljö” eftersom många aktörer identifierat att psykisk ohälsa kopplat till arbetsmiljö också är en risk kopplat till Covid-19.

Stöd för att förhindra psykisk ohälsa

Visst får vi mycket gjort hemma vid köksbordet och vi slipper trängas i kollektivtrafiken eller sitta i bilköer. Men den tiden är också en tid för reflektion och eftertanke innan och efter jobbet. När dagen är späckad av videomöten eller telefonsamtal blir det inte samma avbrott emellan. Vi behöver inte ta promenaden till ett annat mötesrum, vi får inte pratstunden vid kaffemaskinen. Det blir svårare för chefen att se om det är någon anställd som verkar må lite dåligt, oavsett orsak. Nu inventerar Uppdrag psykisk hälsa därför också stöd för att förhindra psykisk ohälsa kopplat till förändrad arbetsmiljö under pandemin. Här några av de tips som Akademikerförbundet SSR tagit med till listan:

Mycket är nytt men ändå inte

Det kan kännas som att det är den som arbetar hemma som ansvarar för sin arbetsmiljö eftersom arbetet nu utförs i hemmet. Även om Covid-19 har vänt upp och ned på mycket i vårt vardags- och arbetsliv är det ändå samma regler som gäller i förhållande till vår arbetsmiljö: arbetsgivaren är ansvarig för den var vi än befinner oss. Det är kanske inte möjligt eller ens lämpligt att arbetsgivaren gör hembesök hos alla anställda som arbetar hemma. Istället måste man som chef hitta andra sätt att försöka fånga upp hur ens personal mår. Det krävs dialog och gott samarbete som Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida.

Precis som innan pandemin är vi olika när det gäller hur hög arbetsbelastning vi klarar och vilka behov vi har i arbetet. För en del av oss är det mest lämpliga att fortsätta arbeta hemma för att motverka smittspridning, för andra är det av arbetsmiljöskäl bättre att arbeta från arbetsplatsen med avstånd två meters avstånd och tvättade händer.