”Vi har börjat ta tillbaka Rinkeby”

polis

– Många är glada att vi har flyttat till Rinkeby. De som inte är det ska inte vara det. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Järva, säger Therese Skoglund Shekarabi, kommunpolis på Järvafältet i Stockholm, i veckans Samhällsvetarpodden som denna gång också är Socialtjänstpodden.

För ett år sedan öppnade polisen kontor i Rinkeby och nu har även delar av socialtjänsten flyttat in i samma hus. Samtidigt har skolan, polisen och socialtjänsten tillsammans med andra viktiga aktörer gjort en överenskommelse där alla är eniga om hur man ska jobba ihop för att komma till rätta med kriminaliteten. Resurser ska omfördelas till området och samverkan ska gå smidigare.

Många talar om att viktiga samhällsinstitutioner har lämnat Järvaområdet och bristen på tillit som det leder till. Vad tänker du?

– Det är sant, men när jag började för fem år sedan startade vi ett återtagande. Vi sitter mitt i Rinkeby nu sedan ett år tillbaka. Jag välkomnar alla att komma tillbaka. Det är viktigt. Statens Servicecenter letar till exempel lokaler. All service som kan behöver komma hit, men också arbetstillfällen, inleder Therese Skoglund Shekarabi.

Hur har polisen specifikt satsat på Järvaområdet?

– Vi har större grundbemanning, men Stockholmsregionen släpar ändå i både resurser och resultat. Vi har ont om både poliser och resurser här. Det går bättre i syd och väst, fortsätter Therese.

Hur har den ökade satsningen på samverkan i Järvaområdet funkat?

– Idag jobbar vi mer tillsammans mellan polis, stadsdelar och Stockholm stad. Tidigare var de inte i samklang, men nu är det mycket bättre. Socialtjänsten har till exempel flyttat in i polishuset i Rinkeby. Det har varit en tuff resa, men idag fungerar det väldigt bra. Men man måste förstå att vi har olika uppdrag. Ibland har vi inte riktigt förstått varandra. Vi i polisen måste till exempel bli bättre på att ge bra underlag till socialtjänsten.

– I det stora hela fungerar samverkan mellan polisen, skolan och socialtjänsten. Skolan har saknats tidigare, men nu är de med, förklarar Therese Skoglund Shekarabi.

Beskriv hur ni jobbar med skolan nu.

– Skolans roll är jätteviktig i att bekämpa kriminaliteten. Om man har klarat nian så är det en av de starkaste skyddsfaktorerna för att inte dras in i nyrekrytering till kriminaliteten. Men vi har olika roller. Skolan ska se till att elever kan klara skolan. Vi ska se till att det inte står knarklangare utanför skolan som försöker rekrytera nya varje rast, för så har det varit, säger Therese Skoglund Shekarabi.

Hur försöker ni motverka nyrekrytering till kriminella gäng?

– Vi ser de här ungdomarna väldigt tidigt. Skolan och socialtjänsten ser dem tidigare än vi, men vi ser dem också. Vi jobbar nu med att bli bättre på att dela vår lägesbild tidigare så att vi kan sätta in åtgärder i tid, utvecklar Therese Skoglund Shekarabi.

Vad tänker du runt uppväxtmiljön Järvaområdet?

– Man växer upp i ett område som är fullt av risker. En ungdom beskrev det för mig som att det är som att vara alkoholist och gå runt på Systembolaget en hel dag. Så snart du lämnar hemmet finns det säljare, folk som röker på i trappuppgången, på väg till tunnelbanan, utanför skolan och på torget, i tunnelbanan. Det här måste vi bryta, säger Therese Skoglund Shekarabi.

Hur kan man ändra det här?

– Mycket måste göras men ett exempel är att när vi hade mycket skjutningar, uppmanade socialtjänsten, på polisens inrådan, familjer att flytta för att en son riskerade att skjuta eller skjutas. Det har varit en framgångsrik arbetsmetod, berättar Therese Skoglund Shekarabi

Det och mycket mer kan du höra i veckans Samhällsvetarpodden och Socialtjänstpodden. Ursula Berge och Fredrik Hjulström, ställer frågorna för Akademikerförbundet SSR.