”Vi jobbar vidare med Toijerutredningen tills vi ser tydliga direktiv”

Det har varit minst sagt turbulent runt liberalerna kopplat till partsuppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Vad väljer de mellan Toijer-utredningen och partsöverenskommelsen? Och hur tänker de om utredningen om a-kassan? Samhällsvetarpodden pratar med Arman Teimouri som är riksdagsledamot och nyligen utsågs till ansvarig för arbetsmarknadsfrågor i Liberalerna. 

Hur känns det att kastas in i arbetsmarknadspolitiken som är den stora stridsfrågan i Januariavtalet?

– Det är viktigas spetsfrågor. Vi har som politiker ett stort ansvar när nästan en halv miljon personer är arbetslösa och vi måste vara handlingskraftiga, inleder Arman Teimouri.

Vad tänker ni liberaler runt dagens a-kassa med tanke på att det precis har kommit en statlig utredning om den?

- Det är en stor svaghet i det här frivilliga systemet att många inte är med. En allmän trygghetsförsäkring fungerar ju sämre om personer som inte tror sig behöva den inte är med. Så är det inte för sjukförsäkringen eller föräldraförsäkringen. Vi liberaler tycker att det är rimligt att alla är med i a-kassan.

- Vi borde införa en allmän och statlig arbetslöshetsförsäkring och vi borde höja taket.

Och även om det inte är med i den här utredningen så tycker jag att man kommit fram till många kloka synpunkter. Det finns delar som måste förenklas och förbättras.

Är avtrappning av nivån i a-kassan och färre antal ersättningsdagar en bra idé som utredningen föreslår?

– När man har brister i kontrollfunktionen måste man ha andra incitament för den arbetslösa att söka arbete. Avtrappning i ersättningsnivå och färre ersättningsdagar är bra sätt att öka incitamenten för den arbetssökande att söka mer jobb och också bredare. Så jag tror att det kan vara klokt.

Hur ser du på a-kassans roll som ”security”delen i Flexicurity?

Jag tycker att utredningen har tagit höjd för att skapa mer säkerhet i a-kassan förstått som att den ska kunna vara för fler och att fler ska kunna kvalificera sig. Men sedan måste det också finnas andra stöd, som omställningsstöd. Flexicurity är inte bara byggt för att bara ha en arbetslöshetsförsäkring.

Vad tänker du runt lagstiftning runt minimilöner? Är det något staten ska besluta om?

- Det är inte i enlighet med den svenska modellen att varken staten eller EU ska vara inne i den frågan. En enig riksdag har ställt sig bakom att minimilöner inte ska beslutas av politiken.

Vad tänker du om överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv?

- Vi har alla hoppats att alla parter skulle komma överens. Nu är det PTK och Svenskt Näringsliv som har tagit ett väldigt stort ansvar. Vi tycker att det är beklagligt att LO inte orkade hela vägen fram. Men det är bra att två parter vill gå vidare.

I en tweet förra veckan skrev du att det är Toijerutredningen eller PTK/SN-uppgörelse som gäller. I vilket läge kommer Toijer-utredningen att bli aktuell igen? 

- Toijerutredningen är i allra högsta grad fortfarande levande och aktuell. Arbetet med den pågår tills det finns ett DS-direktiv som tydligt fastslår genomförandet av parternas överenskommelse, avslutar Arman Teimouri.