Vi kan inte ha ”vackert-väder-styrning” längre

”Autokratiseringen i världen är krafter vi inte är immuna emot, och vi måste inse att våra viktigaste institutioner måste ha skyddsräcken som står emot hårdast möjliga prövning. Partier kan inte bara prata om akademisk frihet. De måste också visa det svart på vitt.” Samhällsvetarpodden pratar med Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet om de allt tydligare tecknen på att demokratins röstbärare – kulturen, media och akademin, måste ha ett starkare skydd än idag.

Hur ser du på utvecklingen i världen idag?

- Det är en oroväckande tid vi lever i. De demokratiska framsteg vi har haft sedan murens fall är utsuddade nu i vår omvärld. Vi ser en autokratisering – nedbrytning av demokratin – på allt fler ställen. Olika typer av friheter inskränks av de som styr – av autokraterna, i allt från media till kulturen och akademin, inleder Shirin Ahlbäck Öberg.

Hur ska man förstå det i en svensk kontext?

- Vi har en konstitutionell historia av att vi inte har så mycket av de här friheterna kodifierade i lag eller grundlag. Allt bygger på att vi är överens – en samförståndsdemokrati om var gränserna går, dvs vilka skyddsräcken som gäller för texkulturen eller akademin.

- Men det duger inte idag när man är så oense. Den här informella överenskommelsen är inte längre självklar. Och då betyder det att vi måste ha tydligare skyddsräcken, förklarar Shirin Ahlbäck Öberg.

Hur ser politiken på behovet av sådana skyddsräcken för bland annat akademisk frihet?

- Det finns en väldigt begränsad förståelse bland Sveriges politiker för vad akademisk frihet är. Alla partier säger att de är för akademisk frihet, men de förstår inte vad armlängds avstånd i grunden betyder – att det tex också handlar om innehållet i den högre utbildningen, en fri forskning och lärosätenas självbestämmande, fortsätter Shirin Ahlbäck Öberg.

- Den typ av konstitutionell tradition vi har haft, där man inte har behövt skriva ner allt på papper vad man menar med tex kommunalt självstyre, självständiga myndigheter eller akademisk frihet, har byggt på en konsensus som inte längrefinns. Antingen förstår politikerna inte den, eller så kan man inte tolka den längre.

Vad måste göras?

- Skyddsräckena måste anpassas till nya verkligheter. När vi ser autokratiseringen i världen så är det krafter vi inte är immuna emot, och vi måste inse att våra viktigaste institutioner måste ha skyddsräcken som står emot hårdast möjliga prövning. Vi kan inte ha ”vackert-väder-styrning” längre. Det ska finnas svart på vitt vad tanken är. Partier kan inte bara prata om akademisk frihet. De måste också visa det svart på vitt.

Det och hur Shirin ser på utnämningen av högskolestyrelser, försvaret för demokratins ”röstbärare”, att vi måste grundlagsskydda också den högre utbildningen och att det är dags att damma av Daniel Tarschys förslag ”Självständiga lärosäten” kan du höra i veckans Samhällsvetarpodden. Förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge ställer frågorna.