AI och algoritmer i arbetslivet

Det pratas om artificiell intelligens, AI, överallt just nu – men kanske inte så mycket om hur tekniken påverkar vårt arbetsliv och vår välfärd. Vi tror inte att robotarna kommer ta våra jobb, men vi tror att jobben kommer förändras i grunden. Om en algoritm fattar ett myndighetsbeslut – vem är då ansvarig? Och hur får man insyn i de beslut som algoritmerna tar? Som Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare följer vi självklart utvecklingen noggrant. 

På den här sidan kan du läsa om vad vi tycker, och om vad du som är facklig kan göra för att påverka utvecklingen på din arbetsplats.