Rapporter

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar

Rapport, 2015-05-22. Det finns en mycket samstämmig bild av hur sjukskrivningarna ser ut och förändras. Vi ser hur kvinnors sjukskrivningar ökar och vi ser att diagnoser finns inom fältet...

Öppna systemen! - När 3000 proffs får säga sitt om migration

Inriktningsrapport 2015-05-08. Många har åsikter om asylmottagandet och etableringen för nyanlända. Vi valde att fråga våra medlemmar som jobbar med nyanlända – alltså proffsen. Nästan 3 ...

Bemanningsbolag i socialtjänsten

Rapport, november 2014. Socialtjänsten och den sociala barn- och ungdomsvården har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd och stöd från samhället. Att stress och orimlig ar...