LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49

2018-11-25   Delbetänkandet ska lägga förslag på ifall F-skattesystemet behöver förändras för att bekämpa bland annat skattefusk. Förbundet besvarar remissen eftersom de p...

Mot nytt jobb

En broschyr för dig som är eller riskerar bli arbetslös. Rubriker: På väg mot ett nytt jobb • Vad händer vid arbetsbrist? • Ersättning vid arbetslöshet • Att söka jobb...

Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22

2018-11-15 Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den föreslår bland annat obligatoriska a...

Utbildning i psykoterapi

Broschyr om psykoterapiutbildning. Uppdaterad november 2018.

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-18 Förslaget är att effektivisera myndighetssektorn genom att centralisera delar av administrationen, så som fakturor och lönesystem. Vi tillstyrker förslaget men lyfter fram två ...

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66

2018-10-15 Utredningen föreslår en ny permanent form av statligt stöd för korttidsarbete som ska baseras på enskilt företags situation och innebära sänkt arbetstid där arbetstagaren, arbe...

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

2018-09-21 Utredningen syftar till att klargöra juridiken rörande digitaliseringen och automatiseringen av den offentliga förvaltningen.  Förbundet svarar på remissen utifrån...

Avsiktsförklaring, pensionsgruppen 2016-09-15

Göran Johnsson och Göran Hägglunds avsiktsförklaring till pensionsgruppen samt regeringen rörande sina samtal med arbetsmarknadens parter rörande ett längre arbetsliv.

Din guide till rättvisare rekrytering

Vi har satt ihop en omfattande guide för att hjälpa dig rekrytera på ett rättvisare sätt. Du kan läsa om likabehandling, uridiska case och riktlinjer att följa i ditt praktiska arbete. In...

Novus Socialsekreterare Östergötland 2018

Novusundersökning med socialsekreterare genomförd under perioden 18 januari - 26 februari 2018.

Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28

2018-09-24 Förslaget innebär en senareläggning av den så kallade Las-åldern, dvs att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Idag är gränsen 67 år. Förslaget är att den höjs till 6...

Mall, årshjul

Mall för "årshjul" som kan vara bra att använda vid verksamhetsplaneringen. Excelformat.

Pin

Metallpin. 

HR och den nya verkligheten

HR och den nya verkligheten har tagits fram av Akademikerförbundet SSR tillsammans med debattörerna och författarna Kjell Lindström och Magnus Dalsvall. Den består av tio korta och konc...

Tid för utveckling, SOU 2018:24

2018-09-14 Utredningen lägger förslag om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och...

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

2018-09-03 Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utve...