LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7

2020-06-04 För pensionssystemets legitimitet krävs att pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv är högre än nivån för grundskyddet för den som inte har arbetat. Det avståndet ...

Långtidsutredningen 2019

2020-06-25. Betänkandet analyserar vad som förklarar de ökade inkomstskillnaderna i Sverige sedan början av 80-talet och på vilket sätt de kan påverka ekonomins funktionssätt. Förbundet...

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer samt dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-25 Regeringen har remitterat två remisser som båda handlar om implementeringen av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Den första promemorian rör kodifieringen av d...

Rapport: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 2020

Syftet med undersökningen att genomföra en kartläggning gällande arbetssituationen för biståndshandläggare inom äldreomsorgen.  Denna undersökning är delvis en upprepande undersöknin...

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

2020-06-15. I promemorian föreslås att det bör införas regler som motverkar att icke samarbetsvilliga jurisdiktioner tillämpar metoder som inte uppfyller internationella standarder och ...

Värvningsmail att skicka till kollegor

Utkast till värvningsmail som du kan skicka till exempelvis kollegor. Kopiera texten, ändra fritt så att det passar dig och glöm inte att skriva under med ditt eget namn. (Microsoft Word-...

Redogörelsetext för överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 22 april 2020 överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering a...

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

2020-04-20 Förslaget innebär att det införs en fjärde nivå för arbetstidsminskning inom korttidsarbete. Arbetstidsminskning uppgår till 80 procent och lönen reduceras med 12 procent. Refo...