LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)

2023-01-18 I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbets...

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

2023-01-17 Det föreslås att tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndig...

Facken i Välfärden: Kompetensförsörjning i välfärdssektorn

- Nio strategier med policyförslag från Facken i välfärden En väl fungerande välfärd är grunden för ett framstående samhälle där inte minst utbildning och möjlighet till vård och omsorg i...

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) - Gem yttrande - Facken i Välfärden

2022-12-09 Betänkandet är väl förankrat i arbetsmiljöforskning, samt tidigare utredningar och förarbeten. Utredningens förslag löser inte alla problem med välfärdens arbetsmiljö, men förs...

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

2022-11-29 Akademikerförbundet SSR har via Saco getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende och vi välkomnar utredningens analyser, slutsatser och förslag rörande rollen i arbets...

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

2022-11-28 Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningens slutsatser och förslag. Vår bedömning är att betänkandet är väl förankrat i arbetsmiljöforskning, samt tidigare utredningar och f...

Årsmöte i Distriktsföreningen SSR Västerbotten 15 december 2022

Här hittar du kallelsen, verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 2023 för årsmötet i Distriktsföreningen SSR Västerbotten. 

Förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

2022-11-25 Arbetsförmedlingen har utarbetat förslag till nya föreskrifter om skyldighet för de leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att...

Att leda med tillit – Vad innebär det? - Svensk Chefsförening

Här hittar du bilderna från föreläsningen Att leda med tillit – Vad innebär det? den 24 november 2022

Att leda med tillit

Antologin Att leda med tillit.

Så fungerar medierna – utbildning för chefer

Bilder från föreläsningen Så fungerar medierna – utbildning för chefer, 9:de november 2022.