LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65

2021-04-14 I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst a...

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Ds 2021:4

2021-04-06 Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ges en allmän behörighet att samverka med ELA (Europeans Labour Authority). Det föreslås också att endast vissa myndigheter ska kun...

Hen - Hon - Han Anmälningsblankett Förtroendevald

Intresseanmälan för Akademikerförbundet  SSRs utbildning Hen- Hon - Han vid Stockholm Pride 2021 dig som är förtroendevald.

Hen - Hon - Han Anmälningsblankett Chef

Intresseanmälan för Akademikerförbundet  SSRs utbildning Hen- Hon - Han vid Stockholm Pride 2021 dig som är chef.

Hen - Hon - Han Anmälningsblankett HR

Intresseanmälan för Akademikerförbundet  SSRs utbildning Hen- Hon - Han vid Stockholm Pride 2021 dig som är personalvetarmedlem.

Hen - Hon - Han 2021 program

PROGRAM: Hen – Hon – Han en unik arbetsmiljöutbildning delvis förlagd till Stockholm Pride

Presentationsmaterial: Nordiskt ledarskap möter världen

Föreläsare Pernille Hippe Bruns presentationsmaterial från föreläsningen Nordiskt ledarskap möter världen. 

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Utkast till lagrådsremiss

Regeringen föreslår i utkastet till lagrådsremissen förändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Förslaget lämnas mot bakgrund av det skärpta ar...