LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Åtgärder mot långtidsarbetslöshet  - Ett inspel inför budgetpropositionen för 2022

Gemensam rapport från Saco, TCO och LO Inom LO, TCO och Saco finns en stor oro över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och långtidsarbetslösheten i synnerhet. Långtidsarbetslöshe...

Kongressprotokoll 2021

Protokoll från Akademikerförbundet SSRs kongress 7-9 maj 2021.

Försäkring för förtroendevalda (Trygg Hansa)

Alla förtroendevalda och anställda i Sacoförbunden omfattas av dessa försäkringar som Saco tecknat med Trygg Hansa.

PM bokstavsutredningarna juni 2021

Om hur Januariavtalet, Las-utredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop. PM, 2021-06-07. (Dokumentet kommer uppdateras efter att reg...