LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT


2019-04-17 Samspel för hälsa

Utredningens uppdrag har handlat om att undersöka former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Utredningen föreslår att en ny...

Novus skolkuratorer Norrland 2019

Kartläggning skolkuratorer 2019, Norrland. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställn...

Rapport: Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner (2019)

Rapport: Sänk personalnotan med bättre arbetsvillkor och löner – hög personalomsättning i kommunerna kostar miljardbelopp. I den här rapporten undersöker vi personalomsättningen för ...

Insändare Stoppa kompetensflykten (kommun)

Mall för insändare om kompetensflykten i kommunerna.  Fyll i siffrorna för din kommun och ditt län, underteckna och skicka till lokala medier.  Siffror för din kommun oc...

Presentation Stoppa kompetensflykten

Powerpoint-presentation ”Rätt lön rätt jobb - Stoppa kompetensflykten”. Talarmanus finns i filens anteckningar. 

2019-03-12 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkastet till lagrådsremiss föreslår att den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med...

Rapport: Kompetens kostar

Kompetens kostar – Ett program för att säkra framtidens välfärd Denna rapport visar studerar den övergripande lönestrukturen inom offentlig sektor och jämför förbundets yrkesgrupper ...

Förslag till avtal för en attraktiv arbetsplats, ”kompetensavtal”

Det här är ett förslag till avtal för en attraktiv arbetsplats som lokalföreningen kan sluta med arbetsgivaren. Diskutera först i föreningen vad ni tycker är viktigt för att locka rä...

Utkast till kompetensförsörjningsplan

Om det inte redan finns en kompetensförsörjningsplan hos er arbetsgivare kan lokalföreningen med fördel föreslå arbetsgivaren att det upprättas en sådan.  Det här är ett förslag...

Vi tror på global solidaritet - broschyr

Läs om hur Akademikerförbundet SSR gör skillnad genom att driva tre Sida-finansierade projekt. Sedan 2015 är vi genom Saco medlemmar i Union to Union – fackföreningsrörelsens ramorganisation...

Skriftliga inlagor till AmU

Under utredningens gång har ingående organisationer i referensgruppen till Arbetsmarknadsutredningen haft möjlighet att skicka in skriftliga inlagor till utredningen. Det har Saco gjort efte...

2019-01-25 Behörighet för anställda före den 1 juli 2014 att utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

- förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänstlagen Socialdepartementet föreslår att de övergångsregler som gäller handläggare utan socionomexamen eller annan relevant ...

Fredspliktsremissen

Vanliga frågor och svar.

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2018/03888/S1

2019-01-17 I denna promemoria föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Förbundet svarar på remissen eftersom den rör den sven...