Kompetensförsörjning

Hög personalomsättning och höga sjuktal över tid kostar mycket pengar, både för arbetsgivaren och för samhället.

Thumbnail

År efter år har vi kunnat se personalomsättning på över 30 procent i många verksamheter. År efter år ser vi väldigt höga sjuktal. Samtidigt har många verksamheter ett stort långsiktigt rekryteringsbehov. 

Forskning visar att alltför hög personalomsättning är väldigt dyrt. Att rekrytera en medarbetare på handläggarnivå kan – lågt räknat – kosta runt 340 000 kronor med rekryterings-, introduktions och inskolningskostnader.

En anställd med en månadslön på 38 000 kr som är heltidssjukskriven kostar arbetsgivaren ungefär 152 000 kr per år med sjuklön, sociala avgifter mm. Dessutom tillkommer vikariekostnader eller kostnader för inhyrd personal.

Akademikerförbundet SSR tycker att det är hög tid att göra något åt den höga personalomsättningen. Det går att motverka hög personalomsättning och förebygga ohälsa genom att planera och investera i personalen. För att attrahera, behålla och rekrytera dagens och morgondagens akademiker kommer det vara nödvändigt att konkurrera med bra villkor. 

Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom organisationen och man ska självklart ha en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Lönekostnader som bidrar till att verksamheten kan behålla, leda och utveckla medarbetare måste ställas mot vad det kostar att förlora kompetens, lägga tid och pengar på att nyrekrytera, introducera och skola in ny personal. 

Vi vill stoppa kompetensflykten, och vi vill göra det tillsammans med arbetsgivarna. 

Vi vill att alla verksamheter

  • tar fram en plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt
  • hittar former för karriärvägar som uppmuntrar till utveckling
  • tar fram en plan för bra förutsättningar för ledarskapet
  • sätter löner som belönar kompetens och utveckling
  • upprättar en lokal avsiktsförklaring för ett hållbart och friskt arbetsliv

Vad kostar personalomsättningen på din arbetsplats?

Gå in på kompetensflykten.se och räkna ut vad personalomsättningen kostar på din arbetsplats.