LAS-utredningen - vad händer nu?

Efter att LAS-utredningen presenterade sina lagförslag tidigare i sommar har PTK, LO, och Svenskt Näringsliv inlett sina förhandlingar om reformering av anställningsskyddet. Deadline för förhandlingarna är den 30 september. Om parterna når en överenskommelse ska den, enligt Januariöverenskommelsen, läggas till grund för lagändringarna i LAS. 

Vad förhandlar parterna om?

PTK:s, LO:s, och Svenskt Näringsliv:s förhandlingar har ett vidare perspektiv på anställningstrygghet än vad den statliga utredningen hade. Underlagen för förhandlingarna är offentliga och finns att läsa på ptk.se. Här finns förslag på förändringar av LAS, men främst siktar parterna in sig på att bygga ut och effektivisera omställningsstödet inom den privata sektorn.  

Vid sidan av förhandlingarna arbetar Akademikerförbundet SSR tillsammans med andra Saco-förbund med remissvaret på den statliga LAS-utredningen. Och Saco samverkar med i sin tur LO och TCO för att åstadkomma en så enhetlig linje i remissvaret som möjligt.  

Akademikerförbundet SSR är kritisk mot utredningens förslag, bland annat eftersom de rubbar maktbalansen mellan parterna. Förbundet står genom sitt medlemskap i PTK bakom de pågående förhandlingarna, och ser en möjlighet att de kan resultera i ökad trygghet i omställning och starkare fokus på kompetensutveckling.  

Parterna på den kommunala sidan har redan träffat en överenskommelse för att hitta kollektivavtalslösningar som bättre tillgodoser sektorns behov av omställning och kompetensförsörjning. Inom statlig sektor kommer parterna att inleda diskussioner i samband med avtalsrörelsen under hösten.   

Vidare läsning

Läs om LAS-utredningens förslag här
Läs förbundets sammanfattning om LAS-utredningens förslag här