Libanon behöver vårt stöd

Akademikerförbundet SSRs Solidaritetsfond har beslut att omgående bidra med 100 000 kronor till Röda Korset i Libanon för deras viktiga arbete med bland annat ambulansverksamheten i spåren av veckans explosioner i Beiruts hamnområde.

Libanon har drabbats av ännu en katastrof. Veckans explosion i huvudstaden Beirut har ödelagt stora områden och gjort många människor hemlösa. Också flera sjukhus har skadats av den tryckvåg som följde på explosionerna. Antalet döda stiger och många tusen är skadade. Behovet av hjälp är stort.

Kostnaderna för återuppbyggnad uppskattas till många miljarder, brist på bostäder är uppenbar och matbristen lurar bakom hörnet. Akutsjukvården går på knäna med brist på platser, sjukvårdsmaterial och sjukvårdspersonal. Libanon är ett land som redan tidigare befinner sig i svår och djup kris med ett kraschat banksystem, brist på kontanter, korrupt politisk ledning, icke fungerande system för offentliga tjänster som elektricitet, vatten och sjukvård och mycket hög arbetslöshet. Till landet som till ytan är ungefär lika stort som Skåne, med fyra miljoner invånare och en halv miljon Palestinska flyktingar i informella läger, har också mellan 1 och 2 miljoner personer flytt från inbördeskriget i Syrien.

Fackliga medlemmar rapporterar

Våra fackliga kollegor i Libanon vittnar om det svåra läge Beirut befinner sig i med många skadade och en stad helt demolerad. För dem som arbetar i första linjen, exempelvis brandmän, sjukvårdspersonal, ambulansförare och socialarbetare, är det mycket tuffa dagar med svåra arbetsförhållanden och ett hjälpbehov som vida överstiger de resurser som finns att tillgå. Vår europeiska fackliga international EPSU har gjort ett stöduttalande som du kan läsa här.

Johanna Suberu Svanelind är medlem i Akademikerförbundet SSR och utsänd av Act Svenska kyrkan som deras representant i Mellanöstern. Hon har varit stationerad i Beirut under flera år i P4 Radio Uppland berättar hon om läget i Beirut och möjligheterna för fortsatt stöd för utvecklingsarbete. Du kan lyssna här.

Fackförbund driver projekt

Förbundet driver sedan flera år tillsammans med andra svenska fackförbund och Public Services International (PSI) och Union to Union ett projekt som riktar in sig på flyktingar i MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika). I just Libanon har vi deltagit i flera konferenser och möten med fackliga organisationer och med syriska flyktingar i informella läger i Bekaa dalen. Situationen har varit mycket svår för flyktingarna och i Libanon finns en utbredd rasism som projektet också lyft och arbetat med att motverka genom utbildningar och möten. Projektet syftar till att både stärka flyktingars rättigheter och tillgång till offentliga tjänster som vatten, sanitet, hälsa och utbildning och fackliga rättigheter och rimliga villkor för dem som arbetar i flyktingläger med flyktingar. Projektet har också ett tydligt mål att lyfta frågor om främlingsfientlighet och rasism. I projektet deltar fackliga organisationer från Algeriet, Tunisien, Libanon och Jordanien. Läs gärna mer om vårt projekt Human Rights, Trade Unions and Quality Public Services här

100 000 kronor från Solidaritetsfronden

Solidaritetsfonden har idag beslutat bidra med 100 000 kronor till Röda Korsets hjälpverksamhet i Libanon. (Svenska Röda Korset har startat en insamling för drabbade. Den som vill hjälpa kan enkelt swisha 1230868075 under namnet Beirut-explosion.)

Swisha din gåva

Förbundets Solidaritetsfond finansieras i huvudsak av förbundets medlemmar men tar också emot gåvor. Vill du bidra kan du enkelt swisha 123 594 85 00 och ange Solidaritetsfonden. Du kan läsa mer om Solidaritetsfonden här.