Privat sektors rapport om anställningstrygghet är klar

PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) och LO har tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram en rapport inför kommande förhandlingar om anställningstrygghet.

Rapporten behandlar tre områden: anställningsskydd, kompetensutveckling och omställning samt arbetslöshetsförsäkring. Rapporten har tagits fram med anledning av januariöverenskommelsen och LAS-utredningen om förändringar i arbetsrätten.

Parterna kommer att ta upp förhandlingar i mitten av augusti 2020. Rapporten finns att hämta på PTK:s hemsida.