Regeringens utredningar i mål

Blå bubblor

Förbundet har följt förhandlingarna mellan regeringens utredningar och parterna och arbetat för att akademikers möjlighet till livslångt lärande ska vara en självklarhet.

Regeringens tre utredningar som ska svara upp mot parternas överenskommelse från i höstas har gått i mål. Mot förändringar i anställningsskydd införs det ett offentligt vuxenstudiestöd mitt i arbetslivet och bättre möjlighet till stöd vid uppsägning även för dem som inte omfattas av kollektivavtal. Möjligheten att studera mitt i arbetslivet förbättras väsentligt och fler kan få stöd för en smidig övergång från ett jobb till nästa.

Läs förbundets pressmeddelande, PM och FAQ om de olika förslagen.

Läs mer på PTK.se.