Så här påverkas olika myndigheter och yrkesgrupper

Det skapas nu ökade möjligheter för statliga myndigheter att låna ut personal till varandra. I samband med den stora mängden ansökningar om tillfälligt uppehållstillstånd för personer som flyr Ukraina har Migrationsverket behövt ytterligare personal. Personal lånas nu ut mellan myndigheter. Regeringen har också tillsatt en utredare som på kort tid ska utreda förutsättningarna för att öka den möjligheten att låna ut personal mellan myndigheter. 

Migrationsverket

Migrationsverket har på kort tid gjort tiotusentals registreringar av ukrainska flyktingar. En digital registreringsfunktion har etablerats som nu gör att myndigheten kan ta emot allt fler registreringar per dag, både manuella och automatiserade. Migrationsverket har en FAQ som svarar på de vanligaste frågorna. Migrationsverket ska på kort tid rekrytera 550 nya medarbetare och det kommer också att få hjälp från andra myndigheter med personal. 

Arbetsförmedlingen

Personer som har fått uppehålls- och arbetstillstånd med stöd av Massflyktsdirektivet omfattas inte av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. De har inte heller rätt till vuxenutbildning eller sfi. Dock kan de få information på ukrainska och hjälp av Arbetsförmedlingen med kontaktvägar, förutom då inskrivning, planeringssamtal och kompetenskartläggning. Du kan läsa mer på Arbetsförmedlingens hemsida om vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa ukrainare med arbetstillstånd med.

Skatteverket

Anställda på Skatteverket kommer att få ökad arbetsbelastning rörande den här gruppen baserat på att personer från Ukraina som ska arbeta i Sverige måste få ett samordningsnummer samt registreras för preliminär A-skatt. Läs mer på Skatteverkets hemsida om detta.