En dynamisk arbetsmarknad

Ekonomer finns överallt på arbetsmarknaden och på alla typer av företag och organisationer. Chanserna att snabbt etablera sig på marknaden är goda.

Tre kvinnor på nätverksträff. De minglar och skakar hand.

Ekonomer arbetar på hela arbetsmarknaden, i offentlig såväl som privat sektor, samt i civilsamhället. Dagens arbetsmarknad för ekonomer bedöms i stort vara i balans, för såväl nyexaminerade som erfarna. 

Under de närmaste åren kommer många med ekonomiyrken att gå i pension och många av dem arbetar inom kommunen. Behovet av ekonomer med inriktning på offentlig ekonomi och förvaltning kommer därför troligtvis att öka. Också ekonomer med inriktning mot ledarskap har en lovande framtid.

Internationell marknad

På grund av den globala arbetsmarknaden ökar möjligheterna både att söka arbete utomlands och att arbeta med internationella frågor i Sverige. Om du väljer att söka jobb utomlands är det viktigt att ta med i beräkningarna att löneläget och avtalsvillkoren skiljer sig från svenska förhållanden.