Utbildning för folkhälsovetare

Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer.

Programmen har olika benämningar på olika utbildningsorter och syftar exempelvis främst till att förbereda folkhälsovetare för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet inom företag, organisationer, kommuner och landsting och ger en bred kompetens inom flertalet områden.

Utbildningarna omfattar 180-240 högskolepoäng och respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning. Det kan vara allt från epidemiologisk inriktning eller hälsoekonomisk inriktning till en utbildningsort som fokuserar mer på pedagogiken kring hälsoområdet. Det finns ofta möjlighet att själv välja inriktning under så kallade valfria terminer.