Akademikern

Solidaritetsfonden

Stöd till starkare samhällen

Det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets Solidaritetsfond hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd.

Fakta

  • Solidaritetsfonden tillkom efter en motion till kongressen 1990 och förbundsstyrelsen beslutade inrätta fonden i november 1991. 
  • Fonden ska stödja upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter och facklig organisering, men också professionell utveckling och upprättande och upprätthållande av kollegors mänskliga rättigheter.
  • Varje medlem bidrar med en krona per månad till fonden.
  • Avgiften var från början frivillig men 1994 beslutades att införa en solidaritetsavgift på 12 kronor per medlem och år under fem år. På kongressen 2000 permanentades avgiften.

Demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet, internationell solidaritet och kamp för fackliga fri- och rättigheter i hela världen är en viktig del av vårt fackliga engagemang.

Stödet kan ges på många olika sätt. I huvudsak genom stöd till upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter, facklig organisering och utveckling, professionell utveckling och kollegors mänskliga rättigheter. Solidaritetsfonden kan också användas som humanitärt bistånd. Solidaritetsfonden kan inte användas för att bidra till medlems egen utbildning eller yrkesutveckling.

En krona per månad

Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Detta görs på bankgiro 5101-6756. Ange ”Gåva Solidaritetsfonden”.

Styrelsen för fonden beslutar om vilka projekt som ska få stöd dels genom egna initiativ, dels genom inkomna ansökningar. 2010 inleddes ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center som innebär att Akademikerförbundet SSR är part till projekt i tre olika områden, Palestina, Sydafrika och Burma. 

Ytterligare information om Solidaritetsfonden ges av fondens sekreterare Maria Östberg Svanelind. Ansökan om stöd för projekt som faller inom ramen för Solidaritetsfondens syfte sänds via mejl. 

Samarbete med Olof Palmes Internationella Center

Genom ett unikt samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället i tre utvalda geografiska områden.

Sydafrika

I Sydafrika bidrar Solidaritetsfonden till två projekt. I det ena projektet är den lokala samarbetsorganisationen Workers World Media Productions (WWMP). Projektet syftar till att stärka de fackliga organisationerna i sitt opinionsbildande arbete om grundläggande fackliga frågor, i huvudsak genom radioproduktion. I det andra projektet är den lokala samarbetsorganisationen Labour Research Service (LRS). Projektet syftar till att undersöka hur fackliga organisationer kan ha en viktig roll i arbetet med att implementera och utvärdera den nya nationella hiv- och aidsplanen på arbetsplatser.

Burma

I Burma bidrar Solidaritetsfonden till att stödja ett projekt som syftar till att utbilda unga kvinnor i ett praktikantprogram. Målsättningen är att öka utrymmet för kvinnor i det burmesiska samhället samt att stärka den burmesiska demokratirörelsen. Den lokala samarbetsorganisationen heter Alternative Asean Network for Burma (ALTSEAN).

Palestina

I Palestina bidrar Solidaritetsfonden till flera projekt. För närvarande stöder fonden Al Marfa Menta Health Association  i Östra Jerusalem i ett projekt som är inriktat på kvinnor och deras familjer, skolelever, lärare samt också studenter i psykologi och socialt arbete vid Al Quds universitet. I samarbete med Palmecentret och SIDA har vi gjort filmen om Sabrine. Vi stöder också organisationen Filastiniyat som arbetar med att stärka kvinnors ställning och kunskap både på Västbanken och i Gaza. Organisationen har initierat ett närverk av kvinnliga journalister och arrangerar debatt-tävlingar för studenter mellan de Palestinska Universiteteten som ett sätt att se ordet och pennan som nedel i konfliktlösning.

Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Det är en partipolitiskt och religiöst oberoende förening som arbetar för demokrati och en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. UtoU verkar i människors arbetsliv genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning. UtoU driver nästan 100 projekt i drygt åttio länder.