Längre arbetsliv - tryggare pensioner

Förbundet arbetar aktivt för att främja ett längre och hållbarare arbetsliv. Det gäller såväl inträdet på arbetsmarknaden som färre avbrott och senare utträde. För att lyckas med det krävs det såväl politiska åtgärder som partslösningar.

Behovet av ett längre arbetsliv är tydligt, såväl demografiskt som välfärdsmässigt. Vi vill ha en generell välfärd som når alla och som håller en hög kvalitet i hela livet.

För att finansiera det krävs att fler och en större andel arbetar längre. Det kan göras på tre olika sätt:

  • ett tidigare inträde på arbetsmarknaden
  • färre avbrott på grund av ohälsa eller arbetslöshet
  • ett senare utträde från arbetsmarknaden

Politikerna, inte minst genom pensionsgruppen, arbetar nu aktivt för att ändra lagar och förordningar för att ge förutsättningar för ett senare utträde ur arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man, i två steg, en höjd så kallad Las-gräns, från 67 år till 68 år 2020 och sedan till 69 år 2023. Flera andra politiska reformer behöver göras vad det gäller ett senare utträde, men även parterna behöver vidta åtgärder för att främja ett senare utträde från arbetsmarknaden, tex vad det gäller tex tjänstepensionerna.

Dock måste även ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och färre avbrott, inte minst genom bättre förutsättningar för karriärväxling och livslångt lärande, främjas. Det kan göras såväl genom politiken som genom partsöverenskommelser.

På denna sida redogör vi för det arbetet förbundet själv, och i samarbete med tex OFR, PTK och Saco gör för att främja ett längre och därmed hållbarare arbetsliv.

Fördjupad läsning om ett längre arbetsliv - tryggare pensioner