Rapporter

Öppet Sverige: Regional rapport, Örebro län

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Örebro l...

Öppet Sverige: Regional rapport, Jämtland

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Jäm...

Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn

60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil till Europa och än färre till Sverige. Ändå utgör 80 000 nya asylsökande varje år i Sverig...

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar

Rapport, 2015-05-22. Det finns en mycket samstämmig bild av hur sjukskrivningarna ser ut och förändras. Vi ser hur kvinnors sjukskrivningar ökar och vi ser att diagnoser finns inom fältet...

Öppna systemen! - När 3000 proffs får säga sitt om migration

Inriktningsrapport 2015-05-08. Många har åsikter om asylmottagandet och etableringen för nyanlända. Vi valde att fråga våra medlemmar som jobbar med nyanlända – alltså proffsen. Nästan 3 ...

Bemanningsbolag i socialtjänsten

Rapport, november 2014. Socialtjänsten och den sociala barn- och ungdomsvården har det yttersta ansvaret för att barn och unga får skydd och stöd från samhället. Att stress och orimlig ar...