Distansarbetande akademiker: mer effektivt jobba hemma än på kontoret

En majoritet av de akademiker som jobbat hemma under Corona-krisen har trivts bättre än på kontoret  – och anser att de arbetat mer effektivt. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

– Det visar att personalen måste involveras mer när framtidens kontor och arbetsplatser utformas, säger Heike Erkers, förbundsordförande.

Drygt fyra av tio akademiker har trivts bättre på jobbet när de arbetat hemma under Corona-pandemin. Drygt en av tre har trivts sämre (43 respektive 35 procent). Samtidigt anser nästan varannan att de får mer gjort vid jobb hemma än de får på arbetsplatsen, medan var femte person anser att de får mindre gjort hemma (48 respektive 22 procent). Det visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR beställt från Novus, där frågor ställts till akademiker som mestadels arbetat hemifrån under Corona-pandemin.

– Att många anser att de varit mer effektiva när de jobbat hemma borde stämma till eftertanke hos en del arbetsgivare.  Det visar att dagens kontor inte alltid är utformade i samarbete med de anställda En bra och effektiv arbetsplats skapar innovation och laganda, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Vi har själva fått signaler om att en del arbetsgivare tänker ta den här krisen som intäkt för att göra kortsiktiga besparingar på kontorsytor och lokaler. Jag tror att det är helt feltänkt och absolut inte den slutsats som ska dras. Vi är övertygade om att det vore dåligt och oekonomiskt för många arbetsplatser att bygga bort kontoren och de gemensamma arbetsplatserna. Det är viktigt att arbetsgivare inte tror att det finns några kortsiktiga vinster att kamma hem här, säger Heike Erkers.

– Slutsatsen måste i stället bli att när framtidens arbetsplats utformas behöver det ske i samarbete med personalen. Det finns mycket spännande att fundera på kring framtidens kontor och arbetsplatser. Det är ett arbete Akademikerförbundet SSR varit djupt involverat i redan långt tidigare och det tänker vi fortsätta med, säger Heike Erkers

Ytterligare resultat från undersökningen

  • Två av tre anser att de har en sämre fysisk arbetsmiljö när de jobbar hemifrån (66 procent)
  • Sex av tio anser att de har en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö (59 procent)
  • Åtta av tio tror att de vill fortsätta att jobba hemifrån mer än de gjort tidigare (79 procent)