Tvångs-LOV spär på problemen

REPLIK DN DEBATT 25/5.

Ursula Berge och Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR: Kommunmedborgare ska själva kunna välja hur omsorgen ska bedrivas utifrån de lokala förutsättningar som finns.

Vi måste kunna överge modeller som skapar så negativa effekter att folk far illa av dem – oavsett om det handlar om äldre eller arbetslösa. Det vore klädsamt om även välfärdsföretagarna hade modet att se, och vilja åtgärda, sådana brister.

 

Läs hela artikeln på DN Debatt