Etik för samhällsvetare

Att diskutera etiska frågor på jobbet är viktigt för att kunna göra kloka och väl övervägda val i arbetslivet. Vi har tagit fram Sveriges första etiska kod för samhällsvetare.

Ambitionen med den etiska koden är att stärka identiteten för gruppen samhällsvetare, att den kan hjälpa dig förstå din roll och din kunskap i arbetslivet, samt att den kan bidra till att utveckla det etiska samtalet bland samhällsvetare i det vardagliga arbetet. Med de dilemman och problem som samhällsvetare möter och där ett ökat etiskt kunnande kan hjälpa till att göra kloka val.

"Etik för samhällsvetare" finns som en kortare broschyr. Broschyren hittar du som en pdf längre ner på denna sida. ”Etik för samhällsvetare” är den första etiska koden för samhällsvetare i Sverige. Den är en klargörande genomgång av identitets- och rollfrågor för samhällsvetare liksom av grundfrågor inom etiken.