Etik för samhällsvetare

Att diskutera etiska frågor på jobbet är viktigt för att kunna göra kloka och väl övervägda val i arbetslivet. Vi har tagit fram Sveriges första etiska kod för samhällsvetare.

Ambitionen med den etiska koden är att stärka identiteten för gruppen samhällsvetare, att den kan hjälpa dig förstå din roll och din kunskap i arbetslivet, samt att den kan bidra till att utveckla det etiska samtalet bland samhällsvetare i det vardagliga arbetet. Med de dilemman och problem som samhällsvetare möter och där ett ökat etiskt kunnande kan hjälpa till att göra kloka val.

"Etik för samhällsvetare" finns som en kortare broschyr. Broschyren hittar du som en pdf längre ner på denna sida. ”Etik för samhällsvetare” är den första etiska koden för samhällsvetare i Sverige. Den är en klargörande genomgång av identitets- och rollfrågor för samhällsvetare liksom av grundfrågor inom etiken.

Läs även

Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Läs mer

Ledande bland samhällsvetare

Som samhällsvetare har du en strategisk roll på din arbetsplats. Du har nära till beslutsfattarna och har ofta goda möjligheter att påverka verksamheten och ditt arbete.

Läs mer

Så här tycker vi

Som akademikerförbund är det en självklarhet att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Läs mer