För skyddsombud

Som skyddsombud ser du till att dina kollegor har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till arbetsmetoder, men framförallt den psykosociala arbetsmiljön.

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skydds- eller arbetsmiljöombud som utses av den lokalföreninge. Om det finns flera skydds- och arbetsmiljöombud på en arbetsplats är den en fördel att utse en till huvudskyddsombud.

Du som är utsedd till skyddsombud eller huvudskyddsombud företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger dig rätt att avbryta verksamheten om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här hittar du info om dina befogenheter som skyddsombud.

Saknar arbetsplatsen lokalt skyddsombud?

Inom Akademikerförbundet SSR och många andra fackförbund finns regionala skyddsombud som kan hoppa in och ta arbetstagarsidans arbetsmiljöansvar på arbetsställen inom privat sektor där det varken finns lokalt skyddsombud eller skyddskommitté. En förutsättning för att det regionala skyddsombudet ska kunna ta den befogenheten är att det finns minst en medlem i hens fackliga organisation på arbetsstället. Det regionala skyddsombudet arbetar även för att det utses lokala skyddsombud.

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Som regionalt skyddsombud har du en fördel i att inte vara anställd på arbetsstället. Det gör det lättare att agera objektivt när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Verktyg och länkar för arbetsmiljöarbetet

AFA Försäkring

Arbetsmiljöverket

Prevent

Suntarbetsliv

Läs även

Gränslöst arbete: Tid och teknik

För Akademikerförbundet SSRs medlemmar är arbetsmiljö en högt prioriterad fråga. Vi menar att arbetstid, arbetsbelastning och resurser är faktorer som måste finnas med i dialogen om arbetets organisering. Arbetslivet förändras, en sliten fras och knappast en nyhet längre. Arbetslivet – och livet i sig – befinner sig i en konstant förändring. Dagens teknikutveckling har dock förändrat förutsättningarna och organiseringen av arbetet, för många på väldigt kort tid dessutom.

Läs mer

UUA – Universellt utformade arbetsplatser

I arbetet med UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser förenar Akademikerförbundet SSR förbundets värdegrund och det fackliga uppdraget med medlemmarnas yrkeskompetenser. Det handlar om ett jämlikt arbetsliv för alla, en sund arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 

Läs mer