Hur behandlar vi dina uppgifter?

För att kunna förhandla och driva frågor å dina vägnar behöver vi tillgång till vissa av dina personuppgifter. Så här hanterar vi din privata information.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss, samt för att göra utvärderingar och undersökningar. Dessutom skickar vi dig medlemstidningen Akademikern, nyhetsbrev, kallelser till möten och erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som exempelvis möten, kurser och seminarier.

Viktig information

Vi behöver kunna använda uppgifterna för att kontakta dig i olika frågor som rör ditt yrkesliv och vår fackliga verksamhet, samt för att bedriva förhandlings- och lönearbete för dig och de övriga medlemmarna. Vi behöver också kunna behandla uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. Det kan handla om relevanta erbjudanden, förmåner, information och tjänster som ingår i medlemskapet från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.  

Om du avbryter din medlemsansökan

Om du börjar lämna dina personuppgifter men väljer att avbryta innan ansökan slutförts finns de lämnade uppgifterna ändå kvar i vårt system under en kortare tid. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan men kan komma att användas för att vid behov kontakta dig för att klargöra huruvida du hade för avsikt att bli medlem eller inte.

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter upp till ett år eller i vissa fall längre tid. Detta för att vi ska kunna administrera avslutandet av ditt medlemskap, till exempel fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under en tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna underrätta dig om förändringar i ditt tidigare medlemskap som fortfarande kan ligga i ditt intresse att känna till. Vid avslutat medlemskap kvarstår dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Frivilligt

Det är helt frivilligt att lämna uppgifterna, men om du gör det medger du därmed att Akademikerförbundet SSR får använda uppgifterna för dessa ändamål. Det är också en förutsättning för att du ska kunna bli medlem.

Ändringar

Det är viktigt att du som medlem meddelar förbundet när dina uppgifter förändras. Förbundet är angeläget om att uppgifterna är korrekta och felaktigheter kommer att rättas snarast. Du kan själv ändra dina uppgifter på Mina sidor. Du kan också kontakta Medlemsservice.

Utdrag ut registret

På Mina sidor kan du se och själv ändra de uppgifter som finns registrerade om dig i medlemssystemet. Om du har eller har haft ett arbetsrättsligt ärende finns även uppgifter i ett ärendehanteringssystem. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få information om de personuppgifter som lagras om dig en gång per år. Sådan begäran ska göras skriftligt till Akademikerförbundet SSR, Box 12800, 112 96 Stockholm.

Semestersugen?

Är du sugen på att resa bort?

Du som är medlem kan hyra förbundets fritidshus och lägenheter i Frankrike, Spanien och Jämtland.

Semestersugen?

Är du sugen på att resa bort?

Du som är medlem kan hyra förbundets fritidshus och lägenheter i Frankrike, Spanien och Jämtland.

Vill du ha lönerådgivning?

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt siffror och som diskuterar löneförhandling med dig. 

Lönerådgivningen är kostnadsfri för alla förbundets medlemmar.

Vill du ha lönerådgivning?

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt siffror och som diskuterar löneförhandling med dig. 

Lönerådgivningen är kostnadsfri för alla förbundets medlemmar.