Akademikern

Humanitärt stöd

Humanitärt stöd

Genom Solidaritetsfonden stöttar förbundet hjälpinsatser vid olika katastrofer. Det sker genom etablerade hjälporganisationer.

Fondens syfte är att genom ekonomiskt bistånd visa solidaritet med fackliga och yrkesverksamma kollegor i andra länder, bidra till demokratiutveckling samt att ge humanitärt stöd vid katastrofer av olika slag. 

Solidaritetsfonden har också möjlighet att ge humanitärt stöd. Det har skett vid olika tillfällen. Fonden har bland annat gett stöd till kampen mot ebola, via Läkare utan gränser, till hjälparbetet efter jordbävningen på Haiti, genom Röda korset, och till det sönderbombade Gaza, genom Rädda Barnen.

Under 2015 har fonden vid tre tillfällen stött UNHCR för deras arbete med att stödja människor på flykt undan krig och förtryck.

Under flera år har också ett bidrag skänkts till den tv-sända insamlingsgalan Världens Barn.