Stabila trygghetssystem

Stabila trygghetssystem i form av en inkluderande och trygg sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är avgörande för samhällets funktionssätt och den generella välfärdens kvalitet. Även en välfungerande sjuk- och aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och andra ekonomiska trygghetssystem är avgörande för tilliten till hållbarheten i ett välfärdssamhälle.

Därför arbetar välfärdsförbundet Akademikerförbundet SSR fokuserat med socialförsäkringsfrågor. Följ oss här.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi med samhällspolitiska chefen Ursula Berge

Just nu håller vi på med ett fokuserat arbete i samarbete med våra medlemmar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i att följa utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner vid rehabilitering, dir 2020:31. Vi genomför regelbundet webbinarier samt skickar inlagor till utredningen rörande våra reflektioner. Du hittar relevanta dokument vi producerat här nedan.