13,5 procent arbetslöshet kräver fungerande arbetsförmedling

Debattartikel av Heike Erkers, ordförande och Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

DN Debatt 20-04-20

Läs hela debattartikeln på DN Debatt. Går bara att läsa om du har inloggning.

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera artikeln utanför DNs hemsida. Vi har här nedan gjort ett kortare referat för dig som inte har inloggning.

Läs även Almegas replik "Arbetsförmedlingen mer än någonsin i behov av reformer" (20-04-20) och vår slutreplik "Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder" (20-04-23) i den här debattråden.

Nedan kan du läsa ett referat av debattartikeln:

Regeringens värsta scenario med en arbetslöshetsnivå på 13,5 procent i år och varsel- och arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen visar att arbetsmarknadsläget är mångdubbelt värre än vad vi sett på decennier. Samtidigt är Arbetsförmedlingen under stark press då anslagen chocksänktes förra året och mer än var tredje medarbetare har lämnat. Hur djup krisen blir är svårt att säga nu, men att vi måste ha en arbetsmarknadspolitik och enarbetsmarknadsmyndighet på topp med rätt resurser för att möta det här, är uppenbart. Nu krävs miljardtillskott till myndigheten.

Vi står inför en extrem arbetsmarknadskris med följandesituation i jämförelse med 2018:

• En tredjedel av de anställda på Arbetsförmedlingen har slutat

• En tredjedel av budgeten har försvunnit

• Hälften av lokalkontoren är nedlagda

• Arbetslösheten kan vara nästan dubbelt så hög under året

Istället behövs:

• Anslagen till Arbetsförmedlingen måste tillbaka till minst 2018 års nivå. Det innebär att bara förvaltningsanslaget för nästa år måste höjas med minst två miljarder kronor. 

• Anslagskrediter för i år måste ersättas med extra anslag. Anslagskrediter tär på framtida medel som kommer att behövas då.

• Programanslaget måste höjas väsentligt. För nästkommande år är det beräknat till 7,2 miljarder kronor när det var 13,8 miljarder kronor 2018. Det är orimligt lågt med tanke på den galopperande arbetslösheten.

• Arbetsförmedlingen måste få fria händer att vidta åtgärder i egen regi, utan upphandling eller valfrihetssystem för att få arbetssökande i utbildning, annan arbetsmarknadsåtgärd eller reguljärt arbete.

• Reformeringen av Arbetsförmedlingen och dess pilotprojektmåste skjutas på framtiden tills det är funktionellt att genomföra dem och dra lärdomar av dem.

Det är det arbetsmarknadspolitikerna gör idag som kommer att avgöra hur lång den här krisen blir. Dagens arbetsmarknadspolitiker måste släppa sina ideologiska låsningar och otidsenliga avtalsformuleringar om inte historiens dom ska bli hård. Gör vad som krävs och gör det nu!