Corona – vad gäller för anställda inom socialtjänsten?

Josefine Johansson, Mikael Smeds och Daniel Hjalmarsson

I tider av social distansering och fokus på minskad smittspridning av Covid-19, påverkas så klart även socialtjänsten. Akademikerförbundet SSR får många frågor om vad som gäller och vad arbetsgivare får göra. Förbundsjurist Mikael Smeds och utvecklingsstrateg Daniel Hjalmarsson gästar Socialtjänstpodden för att svara på de vanligaste frågorna.

Om jag jobbar som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, är jag då skyldig att börja handlägga ansökningar om hemtjänst om min chef vill det?

Ja, säger Mikael. Enligt det centrala kollektivavtalet AB så kan man tillfälligt behöva vikariera för andra kollegor under högst sex månader. Arbetsgivaren måste dock kunna visa att verksamheten har behov av det och att man inte hade kunnat planera för det på samma sätt som vid sommarsemestrar i vanliga fall. Man har självklart rätt till introduktion till de nya arbetsuppgifterna. Daniel tillägger att vikarierandet för en kollega inte innebär att man kan göra sitt nuvarande jobb fullt ut plus andra arbetsuppgifter. Arbetstidslagen gäller fortfarande och likaså kravet på balans mellan krav och resurser som finns i föreskriften om organisatorisk och sociala arbetsmiljö (OSA). Därför måste man få hjälp av sin chef att prioritera vilka av de nuvarande arbetsuppgifterna ska man ha kvar och vilka ska prioriteras ned eller lämnas till andra under tiden man utför de nya arbetsuppgifterna.

Om jag är orolig för att bli smittad på jobbet eller när jag tar mig till och från jobbet, kan jag då kräva att få arbeta hemifrån, ha kontakt med klienter på andra sätt eller att få andra arbetsuppgifter?

Här finns det både arbetsrättsliga ingångar och arbetsmiljöaspekter som ändå ger samma slutsats, säger Mikael. Anställda har inte någon självständig rätt att bestämma var, när eller hur man ska utföra sitt arbete eftersom det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Känner man sig orolig så bör man diskutera det med sin chef och föreslå och gemensamt försöka komma fram till olika praktiska lösningar för att minska smittorisken. Kan arbetsuppgifter skjutas på framtiden? Kan man arbeta hemifrån till viss del? Kan man ta sig till arbetet på andra sätt än med kollektivtrafik? I de flesta fall som vi på förbundet stöter på så går det att hitta praktiska lösningar för att minska smittorisken och oron. Arbetsgivaren är skyldig att skydda arbetstagare från smitta och göra riskbedömningar för att förebygga det. Om man tillhör en riskgrupp så kommer frågan i ett annat ljus. Daniel lyfter att när det gäller riskgrupper så måste man utgå från försiktighetsprincipen och hela tiden göra riskbedömningar i samverkan med skyddsombud och lokalfackliga.

Även om många har fått ställa in sina resor inom och utom landet så kan man ju ändå vilja utnyttja sin beviljade semester. Kan arbetsgivaren tvinga en att jobba av bemanningsskäl?

Mikael inleder med att arbetsgivaren alltid kan avbryta en beviljad och även påbörjad semester. Det regleras i kollektivavtal. Men arbetsgivaren måste presentera mycket tungt vägande skäl för sitt beslut. Avbryter man en beviljad semester så kan man bli skadeståndsskyldig om facket inte anser att skälen är tillräckliga. Verksamheten måste lida skada om personen inte kommer in, så höga är kraven för att arbetsgivare ska kunna avbryta en beviljad semester oavsett om den är påbörjad eller ej. Det räcker inte med att det blir krångligt för arbetsgivaren eller att arbetsgivaren måste beordra andra att arbeta övertid om den anställde inte kommer tillbaka. När det gäller föräldraledighet har arbetsgivaren ingen möjlighet att avbryta den mot arbetstagarens vilja.

Men om arbetsgivaren kan bestämma så här mycket, vad är då fackets roll?

Många gånger är det att bevaka att allt går rätt till, säger Mikael. I de flesta frågor måste arbetsgivaren kalla till överläggning innan ett beslut eller informera i samband med att man fattar ett beslut. Det gör att arbetsgivare helt enkelt tänka igenom sina beslut, måste slipa på sin argumentation och se till att besluten inte präglas av godtycke eller att de sker i ett bestraffningssyfte. Överläggningar och förhandlingar med facken leder ofta till bättre beslut. Daniel lägger också till vikten av att involvera skyddsombuden. Eftersom många av de här frågorna är reglerade i kollektivavtal så riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig om de inte gör på rätt sätt. Fackförbunds möjlighet att lägga in ett veto är väldigt begränsade. Rollen är därför främst att se till att allt går rätt till och försöka motverka att arbetsgivaren gör saker som de inte har rätt att göra. Sker ändå allvarliga fel så kan facket stämma arbetsgivaren i efterhand.

Hör Daniel och Mikael svara på fler frågor i månadens avsnitt av Socialtjänstpodden!