Pressmeddelanden

Go to filters
Heike Erkers pressbild.jpg

Äntligen en ny socialtjänstlag

Idag har regeringen presenterat en ny socialtjänstlag. Socialtjänsten utgör en central del i den svenska välfärdspolitiken. Varje år får cirka 800 000 personer insatser från socialtjänsten. ... Läs mer

_X5A0381 kopiera (2).jpg

Heike Erkers leder växande förbund

Under helgen samlades Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare till kongress. En ny förbundsstyrelse valdes och Heike Erkers omvaldes till förbundsordföra... Läs mer

PM_AI & MAKTEN ÖVER BESLUTEN_Vinge_Fjaestad.jpg

Har AI makten över besluten?

Bokrelease: AI & makten över besluten. AI och algoritmer kan besluta om vilken skola dina barn hamnar i, rätten till försörjningsstöd och vilken vård du ska få. Nu kommer boken som vride... Läs mer

Avtal 24 fb link_0.jpg

Garanterade löneökningar för välfärdens akademiker!

Akademikerförbundet SSR har efter hårda förhandlingar tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona för välfärdens akademiker. Parterna är överens om ett ny... Läs mer

Heike.jpeg

Socionomutbildningen behöver spetsutbildningar

Utbildningsministern meddelade i Sveriges Radio under morgonen att socionomutbildningen måste göras om, att den är för teoretisk och inte går i takt med tiden. Akademikerförbundet SSR välkom... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Över 60 procent av socialsekreterarna hotade

Som SVT:s Uppdrag Granskning visar har socialtjänstens medarbetares utsatthet ökat till följd av desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Sex procent av socialsekreterarna i utsatta områ... Läs mer

Lena-Eriksson-Statens-Institutionsstyrelse.jpeg

Bra att SiS startas om

SiS har inte haft förutsättningar att göra sitt jobb. De senaste 15 åren har olika regeringar agerat otillräckligt. Det behövs en omstart med bättre förutsättningar om barn inte ska fara ill... Läs mer

MicrosoftTeams-image (15).png

Enda fackförbundet som växt oavbrutet sedan 50-talet

Akademikerförbundet SSR har ökat sitt medlemsantal varje år sedan vi bildades 1958, det enda fackförbund som kan visa på en obruten uppåtgående trend. 2023 ökade Akademikerförbundet SSR med ... Läs mer

2d53ffcc-8d6d-47cd-94c8-59c0a32728fc.jpg

Facket JO-anmäler Gällivare kommun

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits me... Läs mer

Malin fröjmark.jpeg

Gällivare kommun flyr ansvar

Akademikerförbundet SSR är mycket kritisk till Gällivare kommuns agerande gentemot sin personal. Kommunen avhänder sig ansvaret och skyller allt på socialsekreterarna. Gällivare kommun har a... Läs mer

Simon Vinge.jpeg

Sverige behöver en beredskapsskatt!

I en ny opinionsundersökning gjord av Verian beställd av Akademikerförbundet SSR framkommer att svenska folkets vilja att betala skatt ökat, under förutsättning att intäkterna riktat går til... Läs mer

1e117ae3-beb0-4095-980e-4b544e3dbc0e.jpg

Ohållbar personalomsättning i kommunerna

Personalomsättningen bland kommunernas akademiker är ohållbart hög. 25 procents personalomsättning över tid gör att kommunerna inte kan ge bästa möjliga service till kommuninvånarna. Akademi... Läs mer

Lars Jonsson Saco S kriminalvården.jpeg

Glädjande satsning på Kriminalvårdens löner!

Kriminalvårdens generaldirektör har nu beslutat om en extra lönesatsning, utöver ordinarie löneprocess. Akademikerförbundet SSR organiserar Kriminalvårdens akademiker och välkomnar den extra... Läs mer

Heike Veronica.png

Vi kräver löneökningar och arbetstidsförkortning

Löneökningar enligt märket, satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper och fler semesterdagar eller arbetstidsförkortning. Det är Akademikerförbundet SSR och Visions viktigaste frågor i den... Läs mer

Skärmavbild 2023-11-28 kl. 18.48.59.png

Vi syns, vi hörs, vi påverkar

En stark höst med stort medialt genomslag för Akademikerförbundet SSR. Vi har samlat några av de viktigaste mediala genomslagen för att uppmärksamma det genomslag vi haft. Läs mer

Heike.jpeg

Åklagare ska inte tvångsomhänderta barn

I en debattartikel på Aftonbladet Debatt och under en pressträff har regeringen idag presenterat sin plan för att öka antalet tvångsomhändertagandet av barn i Sverige. Regeringen säger på en... Läs mer

I Sverigen kör vi med kollektivavtal_Info.png

Stöd till kampen för kollektivavtal på Tesla

Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd med delegater från hela landet har träffats för att slå fast ramarna för våra krav i avtalsförhandlingar för lön och villkor för anställda i kommuner och ... Läs mer

_MG_9249.jpg

Strejken avblåst på Klarna

Ikväll har Klarna efter strejkhot från Sveriges Ingenjörer, Unionen, Akademikerförbundet SSR, DIK och Naturvetarna tecknat kollektivavtal. Detta innebär att vi uppnått vårt mål med strejkvar... Läs mer

_X5A8472.jpg

Södertälje agerade olagligt facket kräver ersättning

Akademikerförbundet SSR har kallat Södertälje kommun till förhandling med anledning av hur kommunen hanterat anställdas personuppgifter. Justitieombudsmannen har nyligen konstaterat att ... Läs mer

_X5A2607.jpg

Stöd till IF-Metalls strejk på Tesla

Kollektivavtal innebär trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Akademikerförbundet SSR ger sitt stöd till IF-Metall som nu har en pågående strejk på Teslas verkstäder (TM Sweden AB) ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Oro för förändrad sekretess

Regeringen tog idag emot utredningen “Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter”. Utredningen föreslår sänkta sekretesströsklar för myndigheter, so... Läs mer

Strejk.jpg

Sympatistrejk på Klarna

Akademikerförbundet SSR har beslutat att i sympati med fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer varsla om stridsåtgärder mot Klarna Bank AB. Om parterna inte kommer överens om ett nytt ... Läs mer

MicrosoftTeams-image (7).png

LVU-kampanjens påverkan i skolan

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärare välkomnar regeringens beslut att låta Skolverket kartlägga LVU-kampanjens påverkan på skolan och förskolan. (LVU, lagen med särskil... Läs mer

Din kollega har blivit en algoritm_web.png

Sveriges första fackliga handbok i AI

Välfärden påverkas dramatiskt när AI och algoritmer utvecklas och tar en allt större plats i den offentliga förvaltningen. Nu automatiserar kommuner, regioner, myndigheter och företag&n... Läs mer

almedalen bidl.jpeg

Almedalsveckan 2023

Akademikerförbundet SSR deltar under Almedalsveckan 2023 för att skapa debatt i frågor som är viktiga för våra medlemmar. Denna vecka fokuserar vi på frågor kring förbundets fokusområde ett ... Läs mer

arbetsgivaralliansen_nej_till_flexpension.jpg

Nej till flexpension ett hårt slag mot jämställdheten

Pensionsgapet mellan anställda i offentlig respektive privat välfärdssektor ökar om Arbetsgivaralliansen, arbetsgivarna inom ideella och idéburna organisationer, fortsätter att neka våra med... Läs mer