Chefens arbetsmiljö i coronatider

Att som chef känna sig ensam i dessa tider är inget konstigt. Arbetsmiljön och ansvaret över medarbetare möter nya utmaningar på grund av covid-19, men det finns hjälp att få.

Det är speciella tider vi lever i just nu. Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, våra arbetsplatser och din roll som chef. 

I en svår arbetsmiljösituation där du som chef måste säkerställa att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, hantera deras oro och många gånger leda personalen på distans, är det viktigt att hämta stöd från andra chefskollegor, ledningsgrupp och din överordnade chef. HR-funktionen i din organisation, med sin kompetens i bland annat arbetsmiljöfrågor, kan vara ett bra stöd för dig liksom företagshälsovården som kan bidra med expertkunskaper och bistå med riskbedömningar och mycket annat. Även skyddsombuden på din arbetsplats är en viktig resurs. Tillsamman med medarbetarna kan ni göra arbetsmiljön säker genom kontinuerliga riskbedömningar.

Arbetsmiljöarbetet

Ett bra arbetsmiljöarbete kräver samverkan mellan dig, dina medarbetare och skyddsombud. Det är arbetsgivaren, det vill säga högsta ledningen för din organisation, som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem.

Du som chef har sannolikt i din roll fått en arbetsmiljödelegation som förhoppningsvis är skriftlig. Observera att den ska vara skriftlig om företaget har minst 10 anställda. Delegationen ska på ett tydligt sätt beskriva att du har:

  • Befogenheter – rätt att fatta beslut, och hantera arbetsmiljöproblem och vidta åtgärder
  • Resurser – ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler och tid med mera
  • Kunskaper – kompetens att genomföra åtgärder, rätt till utbildning om du saknar det med mera

Ledningen har ett ansvar att alltid övervaka att arbetsmiljöarbetet fungerar och ingripa och vidta åtgärder. Du som chef har alltid möjlighet att returnera en arbetsmiljöuppgift om du upplever att du inte har rätt kompetens för att kunna ta ansvaret. Det kan till exempel vara så att du inte fått utbildning i arbetsmiljöfrågor samt att du inte har personella eller ekonomiska resurser för att kunna ta ansvaret. Om du har fått en skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter, bör också returneringen vara skriftlig och innehålla en beskrivning av skälen till att uppgifterna returneras.

OBS! det är viktigt att du diskuterar med din arbetsgivare/ överordnad chef innan du överväger att returnera din arbetsmiljöuppgift. Kontakta också vår Chefsrådgivning innan du returnerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifter. Rådet är att du och din chef tillsammans går igenom din arbetsmiljödelegering och kommer överens om vilka kunskaper som behövs. Säkerställ också att du har de befogenheter och resurser som krävs. Tillsammans kan ni ta fram en plan för dig där du skaffar dig mer kompetens, till exempel genom Suntarbetsliv eller Prevent som har webbaserade utbildningar inom arbetsmiljö. 

Prata ihop dig med andra chefskollegor och ställ krav på utbildning och stöd. Det är lättare att driva förbättringar som chefsgrupp.

Upplever du brister i din egen arbetsmiljö? 

  • Börja med att ta upp frågan med dina chefskollegor och din egen chef.
  • Diskutera gärna frågan i ledningsgruppen.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Som chef är du också medarbetare och måste få veta vem som har arbetsmiljöansvaret för dig och vilka rutiner som gäller.
  • Du är alltid välkommen att kontakta Chefsrådgivningen på 08-617 44 00, knappval 3, eller mejla till chef@akademssr.se.