Juristförsäkringen

Vad är det som gäller när du gifter dig, köper hus – eller skriver aktieägaravtal? I vår vardag ställs vi ofta inför juridiska frågor.

Två personer

Juristförsäkring är framtagen för att bland annat kunna ge hjälp med juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

En glad nyhet för dig som egenföretagarmedlem är att Folksams Juristförsäkring ingår i ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR från den 1 januari 2020.

Folksams juristförsäkring innehåller:

 • Juridisk rådgivning – 15 timmar per år
 • Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kronor per tvist, självrisk 3 000 kronor
 • Hjälp vid ID-stöld – telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk
 • Må-bra-rådgivning – tre samtal per år

Vad kostar det? 

Försäkringen ingår automatiskt för medlemmar som är registrerade som egna företagare i Akademikerförbundet SSR. För övriga medlemmar kostar försäkringen enbart 45 kronor per månad.

Teckna försäkringen här

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet. 

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

Akademikerförsäkring erbjuder även en juristförsäkring

För 55 kronor i månaden får du:

 • Tillgång till 15 rådgivningstimmar per år med HELP:s jurister inom privatlivets viktigaste rättsområden.
 • Hjälp med att upprätta viktiga juridiska avtal, som testamente, samboavtal och hyresavtal.
 • Ett rättsskydd på upp till två miljoner kronor vid domstolstvister.

Läs mer på Akademikerförsäkrings hemsida.

Om Juristförsäkringen

 • Ytterligare information finns att läsa i villkoret. 

  Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

  ID-Stöld

  ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

  • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
  • Hantera felaktiga betalningskrav
  • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar

  Juridisk rådgivning 

  Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. Det kan handla om bland annat följande områden:

  • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
  • Arvsrätt – testamente och arvsfrågor
  • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
  • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad

  Rättsskydd

  Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare. Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss. 

  Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

  • Vårdnadstvister
  • Konsumentköp
  • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
  • Grannförhållanden

  Må-bra-rådgivning

  Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om. Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

  Må-bra-rådgivningen

  • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
  • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
  • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal

  Mer om Juristförsäkringen samt försäkringsbesked och fullständiga villkor finns på folksam.se/akademikerforbundet. Har du frågor är du välkommen att kontakta Folksam på telefon 0771-950 950 eller e-post kundservice@folksam.se.

 • Du bokar juridisk rådgivning genom att ringa Familjens jurist på 0770-339 390. Rådgivningen sker via telefon eller Skype. 

  För att boka Må-bra-rådgivning ringer du Falck Healthcare på 08-20 26 24

  För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB på 0771-190 001, telefontid dygnet runt. 

  För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till Folksam.

 • I Juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år. 

  Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kronor. 

  ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt 

  Om du blivit erbjuden att teckna försäkringen men valt att inte teckna den kan du teckna försäkringen vid ett senare tillfälle. Försäkringen träder i dessa fall i kraft sex månader efter den dag som anges i försäkringsbeskedet.