Nyheter från Akademikerförbundet SSR


del2.jpg

Ett spel med oklara regler

Den mest omfattande regelförnyelsen inom arbetsmiljöområdet någonsin rullar på. Remisstiden har gått ut, missnöjet är stort och det är högst oklart om det faktiskt blivit lättare att göra rä... Läs mer

abrar.jpg

Ekonom tar över Instagram

Första veckan i mars tas Akademikerförbundet SSR:s instagramkonto över av Abrar Khartabil som är ekonom. Abrar Khartabil kommer att instagramma om sin vardag då hon arbetar so... Läs mer

del1.jpg

En ambitiös arbetsmiljöstrategi  

Nyligen presenterades regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Den sätter ramarna för krav och resurser för myndigheter, pekar ut fokusfrågor och visar på värdet me... Läs mer

nyttnummer.png

Nytt nummer av Chefstidningen

Ett nödvändigt ont – eller en kreativ kraft att räkna med? I nya numret går Chefstidningen på djupet med ledningsgrupper. Hur gör man egentligen för att toppa teamet? Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin är välkommen men det behövs mer, skriver Heike Erkers med fler tillsammans med Hjärnfonden i e... Läs mer

MALL samhällsekonomiska.jpg

Handlar EU om principer eller sakpolitik? 

En central fråga där EU behövs i dagsläget handlar om intäkter. Vi har i många länder sett de största offentliga utgifterna i modern tid till följd av pandemin – vilket är en utveckling som ... Läs mer

Digitala föreläsningar för dig som är chef, HR eller skyddsombud

Ska ni ha frukostmöte, arbetsplatsträff, personalmöte eller möte med lokalföreningen? Vi gästar gärna era digitala möten med kostnadsfria föreläsningar.  Läs mer

Namnlös.jpg

Pandemin ökar behovet av insatser för universell utformning i arbetslivet (Partidialog 1)

Den första i en serie partidialoger om framtidens arbetsliv arrangerat av Universell Utformning av Arbetsplatser mötte stort intresse. Vid premiären deltog tre av riksdagspartierna i sa... Läs mer

blå.png

En ny generations beteendevetare

Hur är det att vara ung och relativt nyutbildad beteendevetare på arbetsmarknaden? I första avsnittet av vår samtalsserie med och för beteendevetare möter vi tre relativt nyexaminerade betee... Läs mer

Hemsidan.png

Våld på SiS särskilda ungdomshem

Verksamheten på de särskilda ungdomshemmen som bedrivs av Statens Institutionsstyrelse, SiS, har debatterats flitigt på senare tid då boende och personal vittnar om våld och övergrepp på hem... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Facket överbygger klyftan mellan studier och arbetsliv

Det är snart ett år sedan Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationer om hemarbete. Det är snart ett år sedan högskolor och universitet runt om i landet behövde ställa om till dis... Läs mer

blogg_0.png

Vi kräver demokrati i Myanmar

Förbundet har idag överlämnat en skrivelse till Burmas ambassad där vi kräver att militären drar sig tillbaka, att de politiska fångarna släpps fria och den demokratiska processen får fortsä... Läs mer

1609_foto_DavidBrohede.jpg

Lön hela dagen: Vilket klockslag visas i år?

Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete? Den 25 februari klockan 16:00 är det dags att offentliggöra årets klockslag och samla den gemensamma kraften för att kvinnor s... Läs mer

Hudfärgsbaserad diskriminering behöver synliggöras 

Det är ett faktum att hudfärgsbaserad diskriminering förekommer på arbetsmarknaden men det är svårt att komma åt den. För att nå en förändring måste vi våga synliggöra den.&nb... Läs mer

15198831-mote-pagaende-samtal.jpg

Förbered dig inför årets löneöversyn

Tiden går fort, och en del av er har knappt hunnit avsluta löneöversynen för 2020 innan det redan är dags för årets löneöversyn. Det kan vara svårt att ladda om, men här kommer tips som kan ... Läs mer

facebook-posts MALL_3.png

Hur har kommundirektörerna det på jobbet?

Sedan mitten av 90-talet har forskarna Anna Cregård och Rolf Solli genomfört en studie vart femte år om kommundirektörer. Hur trivs de på jobbet, och hur ser förutsättningarna ut i denn... Läs mer

42301383-vaccine-for-coronavirus-pandemic.jpg

Akademikerförbundet SSR:s inställning till vaccination mot covid-19

Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot Covid-19?  Läs mer

MALL samhällsekonomiska.jpg

Mer EU och fler skatter

Hanna Eklund är forskare i EU-frågor och menar att unionen borde ha en större roll för ekonomisk jämlikhet och för att stärka demokratin i Europa. Vi utgår från ett par konkreta frågor med p... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web_0.jpg

Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19

Vi fackförbund, som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder nära en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompens... Läs mer

Nästa steg för parternas överenskommelse – utreda förslag till ny lagstiftning

PTK och Svenskt Näringsliv, tillsammans med Kommunal och IF Metall, överlämnade i december 2020 det nyligen träffade huvudavtalet till regeringen. Förra veckan beslutade regeringen att tills... Läs mer

pengar.jpg

Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Lönen och löneöversynen har varit mer omdiskuterade under 2020 än på länge, och även om många nyligen fått besked om sin nya lön för 2020 drar 2021 års löneöversyn snart igång. Hur... Läs mer

orangeny_1.png

Hur beter sig en beteendevetare?

Välkommen till Akademikerförbundet SSR:s samtalsserie med och för beteendevetare. Det här är en serie i poddformat där vi tillsammans synliggör beteendevetares yrkesliv och professioner. Vi ... Läs mer

vesnahanna.png

Varför har äldreomsorgen drabbats så hårt av pandemin?

I mitten av december 2020 presenterade Coronakommissionen sin första delrapport med fokus på hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin. Vilka brister har kommissionen kunnat identif... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Spiken i kistan för det personliga brevet?

Hur vanligt är det att det personliga brevet används vid rekryteringar? Det var ett tag sedan jag själv rekryterade men när jag följer samtalet kring det personliga brevets vara eller icke v... Läs mer

Socialtjänstpodden facebook-posts MALL2.jpg

Jan Jönsson pratar socialtjänstens förutsättningar

Socialtjänstlagen har mycket tydliga rättighetsinslag. Går det att som politiker styra socialtjänsten med ekonomiska ramar och vad händer om pengarna tar slut? Socialtjänstpodden pratar med ... Läs mer