Nyheter från Akademikerförbundet SSR


Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Chef i kris är inte ensam

Många chefer står just nu mitt uppe i stora utmaningar. Utmaningar som ställer krav på gott ledarskap i situationer som är nya och okända. Vi är mitt i en tid som vi kommer att se tillbaka p... Läs mer

Skärmavbild 2020-04-08 kl. 16.39.24.png

Kollektivavtal måste täcka coronaskador

Vi kräver att offentliganställda får en fungerande arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst eller andra skador på grund av coronaviruset. Det skriver förbundsord... Läs mer

Skärmavbild 2020-04-07 kl. 14.02.26.png

Pausa RUT ‒ den som jobbar hemma har tid att städa själv

I en pandemi har vi inte råd att lägga miljarder på tjänster i människors hem. Städarna behövs bättre i vården. Och de som jobbar hemifrån och har nu tid att städa själva, skriver Akademiker... Läs mer

facebook-posts MALL (1).png

Det handlar om global solidaritet

Corona handlar inte om Stockholm, om Sverige eller ens Europa. Det är en global pandemi och en global kris. Det är nu vi prövas, vår globala solidaritet. Läs mer

JonasHinfors.jpg

Politiken måste lyssna lagom på experter i Covid-19-krisen

I dessa dagar lyssnar politikerna noga på expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är det politikerna som bär ansvaret och som måste väga expertsynpunkter mot varandra och mot s... Läs mer

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 13.25.49.jpg

Arbetsmiljö och smitta

På förbundet har vi har under den senaste tiden fått en hel del frågor om smittskydd, skyddsutrustning och hur man ska förhålla sig till hembesök och risken för att utsättas för smitta i arb... Läs mer

heike-simon.png

Efterlängtat stödpaket till kommunerna

Regeringen presenterar i dag 15 extra miljarder för att täcka upp extra kostnader till kommuner och regioner redan i år, vilket ligger i nivå med de behov förbundet uppmärksammade i fredags ... Läs mer

Amorteringsbefrielse och betalskydd

Nu har du som kund i Swedbank möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset covid-19. För att underlätta... Läs mer

slingan_.jpg

Jouröppet i helgen 4-5 april

Facklig trygghet till medlemmarna, även i helgen. Läs mer

ursula_camilla.png

”Med den svenska partsmodellen har vi redan en flexibel arbetsmarknad”

Företrädare för Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR: Partsmodellen ger en möjlighet att snabbt hitta en väg framåt i kristider. Läs repliken i DN Debatt skriven av Ursula Berge, ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

Öppet brev till Sveriges Kommuner och Regioner

Med anledning av er hemställan till regeringen om krav på ändringar inom socialtjänsten. Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Välkomna reformer att öppna upp a-kassan

Det blir nu möjligt för arbetssökande att få inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. Regeringen höjer även den maximala ersättningen så att åtta av tio, istället för t... Läs mer

heike-simon.png

Hög tid för krispaket till kommunerna

Regeringen har inlett stöd till det privata näringslivet för att dämpa utbuds- och efterfrågeeffekter på ekonomin, och Akademikerförbundet kräver nu att regeringen agerar även för att stötta... Läs mer

af.jpg

Den omvända visselblåsaren som blottar arbetsmarknadspolitikerna

Det finns högerdebattörer som inte tror att han finns. Han bara spottar ur sig initierade debattartiklar om svensk arbetsmarknadspolitik – alltid undertecknade med Johan Berg,... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Öppna upp a-kassan tillfälligt för att säkra konsumtion och välfärd

Regeringen har lagt omfattande krispaket riktade till näringslivet för att dämpa effekterna av det snabba efterfrågefallet i spåren av Covid-19. Det har varit viktiga och nödvändiga åtgärder... Läs mer

SagaUNHCR-1440x632.jpg

Glöm aldrig människorna på flykt - nu behövs solidaritet mer än någonsin

Solidaritetsfonden har i veckan beslutat om att bidra med 100 000 till UNHCR och Läkare utan gränser för deras arbete med anledning av Coronaviruset. Drygt 70 miljoner människor lever ä... Läs mer

Lanje_Akedimkerförbundet_5_Print.png

Fel sänka kraven på socialtjänsten i coronakrisen

SKR kräver förändringar inom socialtjänsten för att möta de utmaningar Covid-19 för med sig. Men att sänka kraven på arbetet med barn och unga är fel väg att gå. Åtgärderna måste säkerställa... Läs mer

AF28C12D-E4E9-4F43-A108-1B63A263FC2A.png

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Arbetsvärlden 200325 Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundva... Läs mer

Kort om krislägesavtalet

Med anledning av coronavirusets intrång så börjar situationen bli mycket ansträngd på vissa håll, verksamheter har svårigheter att klara bemanningen. Det kan innebära att Krislägesavtalet ka... Läs mer

MENS.jpg

MENSsäkra din arbetsplats

Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. Nu är det dags att menssäkra arbets... Läs mer

portugal1.jpg

Vad kan vi lära av Portugal?

Många narkotikapolitiska debatter, oavsett åsikt, slutar i att Sverige borde göra som Portugal – avkriminalisera användningen av narkotika. Men är det vad Portugal gjort? Och vad har det get... Läs mer

Partsgemensam hemställan om förstärkt uppdrag för företagshälsovården

Parterna inom region och kommunsektorn har gjort en hemställan till regeringen och begärt att företagshälsovården ska få ett förstärkt uppdrag med anledning av de påfrestningar Covid-19 för ... Läs mer

markus_joakim.png

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Akadmikerförbundet SSR, SKR och Sobona har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Läs mer

Avtalsförhandlingar inom industrin skjuts fram

Parterna inom industrin har sagt ja till ett förslag om att skjuta fram slutförhandlingarna till i höst. Nuvarande kollektivavtal får därmed förlängd giltighetstid till den 31 oktober 2... Läs mer

Inbjudan till digitalt erfarenhetsutbyte

Webbseminarium för dig i civilsamhället. Läs mer

Info för egenföretagare

Under måndagen den 16 mars presenterade regeringen en rad åtgärder för att hjälpa företag och företagare att klara av de ekonomiska konsekvenser som har uppstått till följd av covid-19-utbro... Läs mer