Pressmeddelanden


Järvaveckan: Akademikerförbundet SSR lyfter vikten av brottsförebyggande arbete

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet bjuder in till ett gemensamt seminarium 15 juni på Järvaveckan. Fokus är brottsförebyggande arbete. Politiker, lokalpolis och andra engagerade delt... Läs mer

Joanna Abrahamsson ny presschef på Akademikerförbundet SSR

Joanna Abrahamsson börjar idag som ny presschef på Akademikerförbundet SSR. Hon kommer närmast från dryga fyra år som pressekreterare i Regeringskansliet. Läs mer

Cyniskt att inte dämpa varslet och kontorsdöden

Det är anmärkningsvärt att S, MP, L och C inte tar tillfället i akt i vårändringsbudgeten och ändrar M/KD-budgeten – grundorsaken till det förödande varslet och kontorsdöden på Arbetsförmedl... Läs mer

Oförsvarlig nedskärning av Arbetsförmedlingen

Beskedet om att Arbetsförmedlingen vill lägga ner 132 kontor visar hur ogenomtänkt och oförsvarlig den stora budgetnedskärningen är. När staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken i stora... Läs mer

Staffanstorp sätter socialsekreterarna i en rävsax

Akademikerförbundet SSR har lämnat in en förhandlingsframställan till Staffanstorps kommun med anledning av att kommunstyrelsen fattat ett beslut som innebär att socialtjänsten uppmanas begå... Läs mer

Skolkuratorer tvingas prioritera bort förebyggande arbete

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande men den största delen av skolkuratorernas arbetstid går åt till att hantera akuta ärenden. Det förebyggande arbetet måste oftast pri... Läs mer

Det behövs en effektiv arbetsmarknadspolitik – inte ideologiska låsningar

Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete. Nu är det viktigt att politiken tar till sig resultatet utan ideologiska låsningar. Det gäller inte minst hur vi ska få till en långsi... Läs mer

Regeringen måste ge besked om Arbetsförmedlingen

Det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda, samtidigt som den framtida organisationen är oklar. Nu måste de politiskt ansvariga så snabbt som möjligt ge besked ... Läs mer

Regeringen måste respektera partsmodellen

Det är bra att Sverige till sist har fått en regering. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna respekterar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Tillsättandet av en utredn... Läs mer

Oacceptabel arbetsmiljö i socialtjänsten måste åtgärdas

Extrem arbetsbörda, uppseendeväckande hög personalomsättning, obalans mellan krav och resurser. Arbetsmiljöverkets larmrapport om socialtjänsten visar en helt oacceptabel arbetsmiljö. Nu mås... Läs mer

Riksdagen måste stoppa en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten

Planerna på en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten måste stoppas av riksdagens utskott. Det är inte seriöst att med ett penndrag lägga ner en myndighet som spelar en central roll för att... Läs mer

Drastisk neddragning försvårar en aktiv arbetsmarknadspolitik

Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation som riksdagen röstat ja till idag innebär att anslaget för arbetsmarknadspolitiska program skärs ner med 20 procent. Det risk... Läs mer

Tuff arbetssituation i socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland

Hög arbetsbelastning, stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Arbetssituationen inom socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland är pressad och sju av tio socialsekreterare överväger ... Läs mer

Nödvändigt att satsa mer på förebyggande socialt arbete

Bilbränderna i Västsverige och på andra ställen i landet natten till tisdagen visar än en gång på behovet av ett utbyggt förebyggande socialt arbete. Polisen måste ha tillräckliga resurser f... Läs mer

Akademikerförbundet SSR välkomnar utökat uppdrag för översynen av socialtjänstlagen

Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen och utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om bar... Läs mer

Historiskt riksdagsbeslut om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Det här är ett stort steg framåt för ökad patientsäkerhet och ett kvitto på att facklig kamp lönar sig, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers efter dagens enhälliga riksdag... Läs mer

Bred överenskommelse om strejkrätten visar vägen för politisk lösning

Den överenskommelse om strejkrätten som parterna på arbetsmarknaden har presenterat idag innebär att Stridsåtgärdsutredningen är onödig. Nu utgår vi från att regeringen och riksdagen lyssnar... Läs mer

Pressad arbetssituation inom socialtjänsten i Stockholms län

Personalomsättningen inom socialtjänsten i Stockholms län har ökat det senaste året, enligt hälften av socialsekreterarna i länet. Sju av tio överväger också allvarligt att lämna socialtjäns... Läs mer

Ny förbundsstyrelse för Akademikerförbundet SSR utsedd

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde på söndagen ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Tre nya ledamöter har valts in styrelsen, som också har nytt presidium. Läs mer

Heike Erkers omvald som ordförande för Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR:s kongress omvalde idag enhälligt Heike Erkers som förbundsordförande. Det blir den tredje mandatperioden för Heike Erkers som har varit förbundsordförande sedan 2012... Läs mer

Välkommen till Akademikerförbundet SSR:s kongress 2018

Akademikerförbundet SSR samlas till kongress på Djurönäset i Värmdö kommun 4–6 maj 2018. Utöver val och motionsbehandling genomförs flera seminarier. Gäster på kongressen är bland andra stat... Läs mer

Magnus Söderström-priset 2018 till ledande HR-expert

Sveriges främsta HR-utmärkelse Magnus Söderström-priset tilldelas i år Richard Mårtensson. Priset delades ut idag vid konferensen Mötesplats HR i Stockholm som arrangeras av Akademikerförbun... Läs mer

Nytt samarbete ska lyfta det brottsförebyggande arbetet

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet inleder ett samarbete som ska lyfta det brottsförebyggande arbetet. Syftet är att kartlägga hur en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst och ... Läs mer

Skarpa förslag krävs om ökat förebyggande socialt arbete ska bli verklighet

Utredningen om framtidens socialtjänst är på rätt väg med det delbetänkande som presenterades idag. Ett större fokus på socialtjänstens förebyggande arbete kommer att ge stora vinster både m... Läs mer

Tuff arbetssituation i socialtjänsten

Tung arbetsbelastning, hög personalomsättning och dålig löneutveckling för erfarna medarbetare. Arbetssituationen inom socialtjänsten är fortsatt tuff, enligt en ny undersökning som Novus ha... Läs mer