Avtal för privatanställda angående personalförsörjning under pandemin

Akademikerförbunden har träffat kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna om ökad flexibilitet för att klara ökat personalbehov på grund av Covid-19-pandemin. Avtalet är tillfälligt och gäller till och med den 31 december 2020, med möjlighet att säga upp det i förtid.

KOLLEKTIVAVTAL, COVID-19

Gäller arbetsgivare anslutna till Almega Vårdföretagarna.

Denna överenskommelse har tecknats för att skapa en ram kring hanteringen av personalförsörjning under pågående Covid-19-pandemi. För att överenskommelsen ska kunna tillämpas på företagen måste överenskommelsen aktiveras via en lokal förhandling mellan företaget och avtalsparten Akademikerförbunden, där Akademikerförbundet SSR med flera akademikerförbund ingår.

Främst ska centrala kollektivavtalets möjligheter användas

För att avtalet alls ska kunna tillämpas ska företaget först, via det centrala kollektivavtalet, ha uttömt alla sina möjligheter att lösa sin personalförsörjning. Detta exempelvis genom att erbjuda ökad sysselsättningsgrad för befintliga deltidsanställda samt nyrekrytering. Företaget ska även kontakta sina rådgivare på Almega Vårdföretagarna innan förhandlingar om lokalt avtal inleds.

Överenskommelsen ger företag möjlighet att teckna en lokal överenskommelse med Akademikerförbunden vilken ger en ökad flexibilitet när det gäller arbetstid, lönerevision och semesterförläggning. Den anger också de ersättningar som medlemmar har rätt till när avtalet tillämpas. Överenskommelsen innehåller en mall för den lokala överenskommelsen samt en vägledning vid utlåning av medarbetare inom koncern eller region.