”Barnets bästa måste alltid stå i centrum”

Yvonne Ahlström

Den 21 april skrev advokat Denise Lagercrantz en insändare till DN där hon framför att det är socialsekreterarnas fel att inte ärenden går socialtjänstens väg vid prövning av omhändertagande av barn eller fortsatt placering i domstol. Akademikerförbundet SSR var snabba på att besvara insändaren i en replik som går att läsa här

Akademikerförbundet SSR har reagerat och besvarat en insändare publicerad i DN den 21/4 av advokat Denise Lagercrantz där hon framför att det är socialsekreterarnas fel att inte ärenden går socialtjänstens väg vid prövning av omhändertagande av barn eller fortsatt placering i domstol. Det vi ofta kallar LVU-ärenden. Under rubriken ”Skyll inte på lagen när det är socialsekreterarnas fel” gör hon gällande att socialsekreterarna inte kan bedriva en opartisk utredning, utan utgår från en hypotes som socialsekretaren försöker belägga i en utredning. Orsaken till detta är att socialsekreterare saknar utbildning hur man gör objektiva utredningar, de kan heller inte göra riskbedömningar och identifiera viktiga skyddsaspekter. Socialsekreterare har heller inte kunskap att tala med barn.

Det är hårda ord och omdömen om en yrkeskår, som bygger på okunskap och felaktiga antagande som Akademikerförbundet SSR inte delar. Det finns välkända brister i lagstiftningen där föräldrarätten har företräde framför barnrätten. Advokat Denise Lagercrantzs kritik handlar dock inte om lagstiftningen utan om handläggningen. 

Barnavårdsutredningen ska göras av behörig personal, det finns också kunskapsstöd, utredningsstöd, beslutsstöd och metoder som kollegial granskning. Alla utredningar/beslutsunderlag är ett resultat av en allsidig bedömning där hänsyn tas till olika behov men där alltid barnets bästa är styrande. Det är lätt att jämställa domstolsärenden kring LVU med annan brottmålsärenden. Den jämförelsen går inte att göra, det handlar inte om rätt eller fel. LVU-ärenden har en helt annan dignitet och svårighetsgrad. Akademikerförbundet SSR vet att socialtjänsten har en professionell yrkeskår, som alltid strävar att utveckla sitt arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. Att se till barnens bästa kan kanske uppfattas som att opartiskt, men då får det vara så.