Förslag till ändringar gällande korttidsarbete

Regeringen har presenterat ett nytt förslag till förändring av lagen för korttidsarbete.

Enligt förslaget ska maxersättningen höjas till att omfatta 80 procent av arbetstiden under månaderna maj, juni och juli. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.