Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder

DN Debatt slutreplik 20-04-23

Läs hela debattartikeln på DN Debatt. Går bara att läsa om du har inloggning.

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera artikeln utanför DNs hemsida. Vi har här nedan gjort ett kortare referat för dig som inte har inloggning.

Debatten inleddes med "13,5 procents arbetslöshet kräver fungerande arbetsförmedling"  (20-04-20) av Heike Erkers, ordförande och Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

Läs även Almegas replik "Arbetsförmedlingen mer än någonsin i behov av reformer" (20-04-20) och

Detta är vår slutreplik "Utan arbetsförmedlare blir det inga pengar till åtgärder" (20-04-23)

Nedan finns ett kortare referat:

Om Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och den reformen ska baseras på LOV, är det klokt att skaffa vetenskapligt stöd för vad som är bäst. I så motto fanns det goda argument för att köra igång pilotprojektet Krom. Problemet är bara att verkligheten trängde sig på. Vi har nu en fullt utvecklad arbetsmarknadskris med risk för dubblerad arbetslöshet, och då kan man inte fokusera på organisationsförändringar.

Almega är precis som vi för att man borde höja programanslaget. Men det hjälper inte om det inte finns några arbetsförmedlare som kan anvisa till arbetsmarknadsutbildningar, praktikplatser och subventionerade tjänster. En tredjedel av budgeten och personalen är borta och hälften av kontoren. Det är en ohållbar situation i detta läge. Därför måste såväl förvaltningsanslaget som programanslaget höjas rejält och akut både för i år och nästa år. Det är obegripligt varför det inte gjordes i vårändringsbudgeten.

Just nu måste Arbetsförmedlingen få möjlighet, att med all den kunskap den har, kunna använda hela sin verktygslåda för att utbilda, matcha, rusta och stödja arbetssökande. Pilotprojekt och stora organisationsförändringar stjäl i ett sådant läge bara tid och resurser som behövs till att hjälpa de arbetssökande.

Den som är vän, inte bara av en aktiv arbetsmarknadspolitik i lågkonjunktur, utan också av en klok reformering av Arbetsförmedlingen bör verkligen vara tveksam till att den ska ske just nu, under de omständigheter som råder idag.