Pressmeddelanden

IMG_2142.jpg

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats?

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats? Det ska en ny rapport från föreningen UUA svara på. – Rapporten ska göra det lätt att göra rätt, säger Markus Furuberg, ordför... Läs mer

heikemarkus.png

Överenskommelse ska ge bättre livslångt lärande och pensioner

Ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö och ett moderniserat pensionssystem. Det är resultatet av en bred överenskommelse som Akademikerförbundet SSR och övriga fack i sektorn... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Inslag av 'akademikerförakt' i regeringens budgetförslag

Akademikerförbundet SSR välkomnar den stora arbetsmarknadsreform för bland annat livslångt lärande som nu förbereds. Samtidigt oroas förbundet över ett ”akademikerförakt” från regeringen i u... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

”Hög tid att införa ett tak för antalet elever per skolkurator”

En statlig utredning föreslår ett maxtak för antalet elever en skolkurator ska ansvara över. Det är något Akademikerförbundet SSR länge arbetat för. ”Nu måste det bli verklighet. Vi tänker i... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

”Inför ett maxtak på antal medarbetare per chef i äldreomsorgen”

Nu måste regeringen gå vidare och slå fast ett maxtak för antalet medarbetare per chef i äldreomsorgen. Det anser Akademikerförbundet SSR som välkomnar förslaget i utredningen om kompetensfö... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

”Mer resurser krävs till socialtjänstens förebyggande arbete”

En ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner är ett steg i rätt riktning. Men nu krävs också resursförstärkningar till socialtjänsten. Det anser Akademikerförbundet SSR i en kommentar ... Läs mer

magnuslanje_akademikerforbundet_5_web.jpg

”Förslag i Lex Lilla hjärtat kan försvaga barnens ställning”

Lex Lilla Hjärtat-utredningen är för otydlig kring vad som händer när LVU-vård upphör. Akademikerförbundet SSR kräver nu att regeringen föreslår en tydligare ”Annars kan barnens ställning fö... Läs mer

heike_markus.png

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Akademikerförbundet SSR har kommit överens med SKR, Sobona och facken i kommunsektorn om ett ändrat krislägesavtal. Tiden en medarbetare kan gå på avtalet begränsas samtidigt som ersättninga... Läs mer

heike-simon.jpg

JO visar att lagändring krävs kring robotar i välfärden

JO stödjer Akademikerförbundet SSR:s kritik mot Trelleborgs automatiserade socialtjänst. ”Det är välkommet att JO stödjer vår anmälan. Nu krävs en lagändring. Medborgare måste få veta vad so... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 6 Web.jpg

”Avgörande att akademiker ingår”

Sverige har en historisk chans att stötta alla arbetstagares livslånga lärande. Men då måste akademiker och offentligt anställda få samma rättigheter, anser Akademikerförbundet SSR. "Det är ... Läs mer

heikeomvald.png

Heike Erkers omvald som ordförande av Akademikerförbundet SSR:s kongress

Heike Erkers omvaldes idag till förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR av förbundets kongress. Samtidigt valdes en förbundsstyrelse där flera personer är nyinvalda. Läs mer

Namnlöst-1.jpg

”Låg tilltro till automatiska beslut i det offentliga” – ny rapport från Akademikerförbundet SSR

Inte ens var fjärde medarbetare i stat och kommun har involverats i algoritmer som rör deras centrala arbetsuppgifter. Det visar en medlemsundersökning från Akademikerförbundet SSR som idag ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

”Mer resurser krävs för att betala av pandemins sociala skuld”

Akademikerförbundet SSR efterlyser mer resurser för att betala av den sociala skuld som uppstått under pandemin. "Våra medlemmar larmar om orosanmälningar kring barn, ökat missbruk och andra... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Lex Lilla Hjärtat måste följas av långsiktiga satsningar”

Akademikerförbundet SSR välkomnar förslagen i utredningen Lex Lilla Hjärtat. "Men vi kan inte stanna vid de här förslagen om vi ska stärka barnens rätt", säger Heike Erkers, förbundsordföran... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Äntligen slängs socialtjänstens slaskpärmar på historiens sophög”

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i ett remissvar lagförslaget om att göra anmälningar som gäller barn sökbara. "Medlemmar hos oss har länge pekat på att nuvarande lag hindrar socialtjänst... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Satsa på äldrekuratorer i framtidens äldreomsorg

Åtta av tio medlemmar i Akademikerförbundet SSR vill ha mer resurser till äldreomsorgen. Men inte enbart mer pengar behövs, anser förbundet som bland annat kräver en satsning på äldrekurator... Läs mer

heikemarkus.png

Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar i kommuner och regioner

Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner oc... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

”Nytt a-kasseförslag skulle få försörjningsstöden att skena”

Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring försämrar akademikers möjlighet att matchas mot rätt jobb. Det anser Akademikerförbundet SSR – och riktar skarp kritik mot flera delar av utredninge... Läs mer

Socialsekreterare hindras att göra rätt insatser när barn rekryteras till kriminalitet

Socialsekreterare i utsatta områden saknar resurser mot gängbrottsligheten. Många upplever att de hindras från att välja rätt insatser mot barns rekrytering, eftersom det saknas resurser. De... Läs mer

Lågt förtroende för robotar i socialtjänsten, visar ny undersökning

Många litar inte på beslut när de fattas av robotar i socialtjänsten, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Automatiska beslut från banker har högre förtroende än automatis... Läs mer

Äldreomsorgen har de lägst betalda cheferna, visar ny undersökning

En privatanställd manlig enhetschef tjänar drygt 200 000 kronor mer varje år jämfört med en kvinnlig kommunal enhetschef. I kommunerna tjänar chefer inom äldreomsorgen allra minst. Även... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt

Vi har en rekordhög arbetslöshet. Då behövs kraftfulla åtgärder för att arbetssökande ska få stöd och utbildning till nästa jobb. Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens stora jobbsats... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

"En miljard till privatisering mer än för att få ner arbetslösheten"

Idag presenterade regeringen och de övriga Januaripartierna att ytterligare en miljard kronor läggs på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nästa år. Akademikerförbundet SSR välkomnar anslag... Läs mer

Heike.jpeg

”Resterna av Sveriges fattigvårdslagar måste bort från socialtjänsten”

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av Socialtjänstutredningen som kom idag. Men förbundet riktar skarp kritik mot att socialtjänstens expertutredningar även fortsättningsvis kan köras ö... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Distansarbetande akademiker: mer effektivt jobba hemma än på kontoret

En majoritet av de akademiker som jobbat hemma under Corona-krisen har trivts bättre än på kontoret  – och anser att de arbetat mer effektivt. Det visar en ny undersökning från Akademik... Läs mer

mikael_markus.png

”Akademikernas anställningstrygghet skulle gå upp i rök”

Den så kallade Las-utredningen måste skrotas. Det anser Akademikerförbundet SSR som pekar på att förslagen hotar tecknade avtal och slår brett mot Sveriges anställda. - Våra medle... Läs mer