Pressmeddelanden

markus.jpeg

Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

Svenska kyrkans arbetsgivarförbund och Akademikerförbundet SSR är överens om nya avtal. Varslet om konflikt kan därmed dras tillbaka. ”Vi är glada att arbetsgivarna lyssnat. Vi har fått det ... Läs mer

27464500-svenska-kyrkans-flagga_0.jpg

Akademikerförbundet SSR varslar om strejk i Svenska kyrkan

Akademikerförbundet SSR har idag varslat om konfliktåtgärder på Svenska kyrkans avtalsområde. Läs mer

markus.jpeg

Akademikerförbundet SSR förbereder för konflikt

Akademikerförbundet SSR förbereder sig för att gå ut i konflikt för medlemmar inom Svenska kyrkan. ”Vi kan inte acceptera att arbetsgivarna vill ha kraftiga försämringar av villkor för att v... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

Sex välfärdsfack i nytt samarbete utmanar stat och arbetsgivare

Nu måste det bli ordning på kompetensförsörjningen i välfärden. Det kräver sex stycken välfärdsfack av staten och arbetsgivarna i välfärden. Förbunden som företräder 1,2 miljoner anställda b... Läs mer

Bild Cecilia Sandahl.jpg

Cecilia Sandahl ny kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR

Cecilia Sandahl tillträder idag tjänsten som kommunikationschef på Akademikerförbundet SSR. Hon kommer närmast från tjänsten som presschef på Sveriges läkarförbund. Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 6 Web.jpg

”Regeringens förslag sviker förebyggande arbete mot unga”

Regeringen föreslår idag förändringar runt elevhälsan. Men förslaget saknar flera viktiga bitar, anser Akademikerförbundet SSR. ”Det är ett svek mot de unga och det förebyggande arbetet att ... Läs mer

8FDCEDCC-5AEE-445F-A4AD-A9614991A117.jpeg

”Lex Lilla hjärtat tar inte i huvudproblemet för utsatta barn”

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av förslagen i Lex Lilla Hjärtat. Men riktar stark kritik mot att inga förslag läggs mot att lekmän utan utbildning kan fortsätta att fatta beslut om ... Läs mer

IMG_2142.jpg

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats?

Vad krävs för att skapa framtidens inkluderande arbetsplats? Det ska en ny rapport från föreningen UUA svara på. – Rapporten ska göra det lätt att göra rätt, säger Markus Furuberg, ordför... Läs mer

heikemarkus.png

Överenskommelse ska ge bättre livslångt lärande och pensioner

Ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö och ett moderniserat pensionssystem. Det är resultatet av en bred överenskommelse som Akademikerförbundet SSR och övriga fack i sektorn... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Inslag av 'akademikerförakt' i regeringens budgetförslag

Akademikerförbundet SSR välkomnar den stora arbetsmarknadsreform för bland annat livslångt lärande som nu förbereds. Samtidigt oroas förbundet över ett ”akademikerförakt” från regeringen i u... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

”Hög tid att införa ett tak för antalet elever per skolkurator”

En statlig utredning föreslår ett maxtak för antalet elever en skolkurator ska ansvara över. Det är något Akademikerförbundet SSR länge arbetat för. ”Nu måste det bli verklighet. Vi tänker i... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

”Inför ett maxtak på antal medarbetare per chef i äldreomsorgen”

Nu måste regeringen gå vidare och slå fast ett maxtak för antalet medarbetare per chef i äldreomsorgen. Det anser Akademikerförbundet SSR som välkomnar förslaget i utredningen om kompetensfö... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

”Mer resurser krävs till socialtjänstens förebyggande arbete”

En ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner är ett steg i rätt riktning. Men nu krävs också resursförstärkningar till socialtjänsten. Det anser Akademikerförbundet SSR i en kommentar ... Läs mer

magnuslanje_akademikerforbundet_5_web.jpg

”Förslag i Lex Lilla hjärtat kan försvaga barnens ställning”

Lex Lilla Hjärtat-utredningen är för otydlig kring vad som händer när LVU-vård upphör. Akademikerförbundet SSR kräver nu att regeringen föreslår en tydligare ”Annars kan barnens ställning fö... Läs mer

heike_markus.png

Uppdaterat krislägesavtal anpassat till olika kriser

Akademikerförbundet SSR har kommit överens med SKR, Sobona och facken i kommunsektorn om ett ändrat krislägesavtal. Tiden en medarbetare kan gå på avtalet begränsas samtidigt som ersättninga... Läs mer

heike-simon.jpg

JO visar att lagändring krävs kring robotar i välfärden

JO stödjer Akademikerförbundet SSR:s kritik mot Trelleborgs automatiserade socialtjänst. ”Det är välkommet att JO stödjer vår anmälan. Nu krävs en lagändring. Medborgare måste få veta vad so... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 6 Web.jpg

”Avgörande att akademiker ingår”

Sverige har en historisk chans att stötta alla arbetstagares livslånga lärande. Men då måste akademiker och offentligt anställda få samma rättigheter, anser Akademikerförbundet SSR. "Det är ... Läs mer

heikeomvald.png

Heike Erkers omvald som ordförande av Akademikerförbundet SSR:s kongress

Heike Erkers omvaldes idag till förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR av förbundets kongress. Samtidigt valdes en förbundsstyrelse där flera personer är nyinvalda. Läs mer

Namnlöst-1.jpg

”Låg tilltro till automatiska beslut i det offentliga” – ny rapport från Akademikerförbundet SSR

Inte ens var fjärde medarbetare i stat och kommun har involverats i algoritmer som rör deras centrala arbetsuppgifter. Det visar en medlemsundersökning från Akademikerförbundet SSR som idag ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

”Mer resurser krävs för att betala av pandemins sociala skuld”

Akademikerförbundet SSR efterlyser mer resurser för att betala av den sociala skuld som uppstått under pandemin. "Våra medlemmar larmar om orosanmälningar kring barn, ökat missbruk och andra... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Lex Lilla Hjärtat måste följas av långsiktiga satsningar”

Akademikerförbundet SSR välkomnar förslagen i utredningen Lex Lilla Hjärtat. "Men vi kan inte stanna vid de här förslagen om vi ska stärka barnens rätt", säger Heike Erkers, förbundsordföran... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Äntligen slängs socialtjänstens slaskpärmar på historiens sophög”

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i ett remissvar lagförslaget om att göra anmälningar som gäller barn sökbara. "Medlemmar hos oss har länge pekat på att nuvarande lag hindrar socialtjänst... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Satsa på äldrekuratorer i framtidens äldreomsorg

Åtta av tio medlemmar i Akademikerförbundet SSR vill ha mer resurser till äldreomsorgen. Men inte enbart mer pengar behövs, anser förbundet som bland annat kräver en satsning på äldrekurator... Läs mer

heikemarkus.png

Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar i kommuner och regioner

Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner oc... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

”Nytt a-kasseförslag skulle få försörjningsstöden att skena”

Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring försämrar akademikers möjlighet att matchas mot rätt jobb. Det anser Akademikerförbundet SSR – och riktar skarp kritik mot flera delar av utredninge... Läs mer

Socialsekreterare hindras att göra rätt insatser när barn rekryteras till kriminalitet

Socialsekreterare i utsatta områden saknar resurser mot gängbrottsligheten. Många upplever att de hindras från att välja rätt insatser mot barns rekrytering, eftersom det saknas resurser. De... Läs mer