Pressmeddelanden

heikemarkus.png

Nytt avtal ger retroaktiva löneökningar i kommuner och regioner

Akademikerförbundet SSR har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet gäller för medlemmar i kommuner och regioner oc... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

”Nytt a-kasseförslag skulle få försörjningsstöden att skena”

Förslaget till ny arbetslöshetsförsäkring försämrar akademikers möjlighet att matchas mot rätt jobb. Det anser Akademikerförbundet SSR – och riktar skarp kritik mot flera delar av utredninge... Läs mer

Socialsekreterare hindras att göra rätt insatser när barn rekryteras till kriminalitet

Socialsekreterare i utsatta områden saknar resurser mot gängbrottsligheten. Många upplever att de hindras från att välja rätt insatser mot barns rekrytering, eftersom det saknas resurser. De... Läs mer

Lågt förtroende för robotar i socialtjänsten, visar ny undersökning

Många litar inte på beslut när de fattas av robotar i socialtjänsten, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Automatiska beslut från banker har högre förtroende än automatis... Läs mer

Äldreomsorgen har de lägst betalda cheferna, visar ny undersökning

En privatanställd manlig enhetschef tjänar drygt 200 000 kronor mer varje år jämfört med en kvinnlig kommunal enhetschef. I kommunerna tjänar chefer inom äldreomsorgen allra minst. Även... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Stort jobbpaket välkomnas, men det måste vara effektivt

Vi har en rekordhög arbetslöshet. Då behövs kraftfulla åtgärder för att arbetssökande ska få stöd och utbildning till nästa jobb. Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens stora jobbsats... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

"En miljard till privatisering mer än för att få ner arbetslösheten"

Idag presenterade regeringen och de övriga Januaripartierna att ytterligare en miljard kronor läggs på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nästa år. Akademikerförbundet SSR välkomnar anslag... Läs mer

Heike.jpeg

”Resterna av Sveriges fattigvårdslagar måste bort från socialtjänsten”

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av Socialtjänstutredningen som kom idag. Men förbundet riktar skarp kritik mot att socialtjänstens expertutredningar även fortsättningsvis kan köras ö... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Distansarbetande akademiker: mer effektivt jobba hemma än på kontoret

En majoritet av de akademiker som jobbat hemma under Corona-krisen har trivts bättre än på kontoret  – och anser att de arbetat mer effektivt. Det visar en ny undersökning från Akademik... Läs mer

mikael_markus.png

”Akademikernas anställningstrygghet skulle gå upp i rök”

Den så kallade Las-utredningen måste skrotas. Det anser Akademikerförbundet SSR som pekar på att förslagen hotar tecknade avtal och slår brett mot Sveriges anställda. - Våra medle... Läs mer

17833533-polis.jpg

Gemensamt uttalande från facklig samling

Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas genom en bred mobilisering från hela samhället. Nu påbörjar vi ett långsiktigt samarbete för att bromsa den negativa utvecklingen med en kriminal... Läs mer

heikemarkus.png

Socialtjänsten behöver skyddsutrustning under pandemin

Socialtjänstens personal riskerar att utsättas för Covid-19-smitta vid hembesök och i andra fysiska möten med klienter. Nu kräver Akademikerförbundet SSR i ett brev till landets kommuner att... Läs mer

Fredrik Kornebäck ny presschef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Kornebäck tillträder i dag tjänsten som presschef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer närmast från tjänsten som presschef på fackförbundet Kommunal där han arbetat i drygt tre år.... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Det behövs mycket mer än 700 miljoner i denna arbetsmarknadskris

Det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik när varslen och uppsägningarna slår rekord. Ändå utsätts Arbetsförmedlingen för stora nedskärningar. Läs mer

heikemarkus.png

Semesteröverenskommelse mellan SKR och Akademikerförbundet SSR ​​​​​​​

Akademikerförbundet SSR har tecknat en central överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020.  ... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Ambitiöst krispaket men svagt skyddsnät oroar

- Det är ett ambitiöst krispaket regeringen nu presenterar i vårändringsbudgeten. Flera delar har vi redan sett tidigare men nu ser vi helheten. Det är välbehövliga åtgärder som rör stora de... Läs mer

heike-simon.png

Efterlängtat stödpaket till kommunerna

Regeringen presenterar i dag 15 extra miljarder för att täcka upp extra kostnader till kommuner och regioner redan i år, vilket ligger i nivå med de behov förbundet uppmärksammade i fredags ... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge_0.png

Välkomna reformer att öppna upp a-kassan

Det blir nu möjligt för arbetssökande att få inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. Regeringen höjer även den maximala ersättningen så att åtta av tio, istället för t... Läs mer

heike-simon.png

Hög tid för krispaket till kommunerna

Regeringen har inlett stöd till det privata näringslivet för att dämpa utbuds- och efterfrågeeffekter på ekonomin, och Akademikerförbundet kräver nu att regeringen agerar även för att stötta... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.png

Öppna upp a-kassan tillfälligt för att säkra konsumtion och välfärd

Regeringen har lagt omfattande krispaket riktade till näringslivet för att dämpa effekterna av det snabba efterfrågefallet i spåren av Covid-19. Det har varit viktiga och nödvändiga åtgärder... Läs mer

markus_joakim.png

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Akadmikerförbundet SSR, SKR och Sobona har enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Läs mer

Heikemicke_0.jpg

Arbetsmiljöverket ger facket i Hörby rätt på alla punkter

Idag kom Arbetsmiljöverkets beslut rörande Hörby kommun. På alla de punkter facket stod fast vid i samband med inspektionen för knappt två veckor sedan ger Arbetsmiljöverket facket i Hörby r... Läs mer

heikeerkers-lenanitz.png

Tillsätt en nationell samling för att motverka den grova brottsligheten

Hela samhället måste mobiliseras i förebyggande insatser mot det grova våldet. Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR föreslår att regeringen tillsätter en nationell samling för att... Läs mer

heike-lars.jpg

SD i Hörby hotar medarbetare och fackligt aktiva

25 chefer har slutat sedan SD tog över i Hörby för ett drygt år sedan. Medarbetare vittnar om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda blir hotade av led... Läs mer

1810038-eu-flaggan-2.jpg

Sociala dialogen hotad: Facken överklagar EU-dom

Idag överklagar europafacket EPSU den dom som ger EU-kommissionen rätt att undvika bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU. EPSU har tidigare stäm... Läs mer

PTK, LO och Svenskt Näringsliv överens om att fortsätta förhandla

Idag har parterna i den privata sektorn, i en avsiktsförklaring, kommit överens om att fortsätta förhandla om trygghet och flexibilitet i arbetslivet, en framtida ny modell för kompetensutve... Läs mer