Pressmeddelanden

heike_liggande_1.jpg

Sju av tio socialchefer positiva till digitalisering

En majoritet av cheferna inom socialt arbete är positiva till digitalisering. Effektivisering, avlastning för medarbetare och minskad administration är tydliga fördelar. Det visar den årliga... Läs mer

f.png

Fredrik Hjulström ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Fredrik Hjulström blir ny socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Han kommer att gå direkt till den pågående utredningen om socialtjänstlagen som sekreterare i utredningen.  Läs mer

heike_liggande2.jpg

Kommentar till regeringens höstbudget: Det räcker inte med att lappa och laga

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av regeringens höstbudget, men pekar samtidigt på behovet av att investera ytterligare i välfärden. Det saknas helhetsansvar och långsiktiga satsninga... Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Det går inte att svälta sig in i en lågkonjunktur

"I budgetpropositionen för 2020 förväntar vi oss en återställare av arbetsmarknadspolitiken, i form av ett anslag i nivå med 2018 års budget. Det behövs för att neddragningen 2019 var huvudl... Läs mer

IMG_2150.jpg

Nationellt avtal för krissituationer klart

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna, däribland Akademikerförbundet SSR, i välfärdssektorn har idag kommit överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Kollektivavtalet regle... Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Krav på ny utredning om beslutsordningen i socialtjänsten 

Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers träffade idag socialminister Lena Hallengren på Socialdepartementet. På mötet krävde Heike Erkers en ny särskild utredning om beslut... Läs mer

Järvaveckan: Akademikerförbundet SSR lyfter vikten av brottsförebyggande arbete

Akademikerförbundet SSR och Polisförbundet bjuder in till ett gemensamt seminarium 15 juni på Järvaveckan. Fokus är brottsförebyggande arbete. Politiker, lokalpolis och andra engagerade delt... Läs mer

JoannaAbrahamsson-AkademikerförbundetSSR.jpg

Joanna Abrahamsson ny presschef på Akademikerförbundet SSR

Joanna Abrahamsson börjar idag som ny presschef på Akademikerförbundet SSR. Hon kommer närmast från dryga fyra år som pressekreterare i Regeringskansliet. Läs mer

_DSC7489_Heike.jpg

Cyniskt att inte dämpa varslet och kontorsdöden

Det är anmärkningsvärt att S, MP, L och C inte tar tillfället i akt i vårändringsbudgeten och ändrar M/KD-budgeten – grundorsaken till det förödande varslet och kontorsdöden på Arbetsförmedl... Läs mer

HeikeErkers_dsc7434_.jpg

Oförsvarlig nedskärning av Arbetsförmedlingen

Beskedet om att Arbetsförmedlingen vill lägga ner 132 kontor visar hur ogenomtänkt och oförsvarlig den stora budgetnedskärningen är. När staten abdikerar från arbetsmarknadspolitiken i stora... Läs mer

IMG_0042.jpg

Staffanstorp sätter socialsekreterarna i en rävsax

Akademikerförbundet SSR har lämnat in en förhandlingsframställan till Staffanstorps kommun med anledning av att kommunstyrelsen fattat ett beslut som innebär att socialtjänsten uppmanas begå... Läs mer

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 13.56.45.jpg

Skolkuratorer tvingas prioritera bort förebyggande arbete

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande men den största delen av skolkuratorernas arbetstid går åt till att hantera akuta ärenden. Det förebyggande arbetet måste oftast pri... Läs mer

heikeerkers-Ursula.jpg

Det behövs en effektiv arbetsmarknadspolitik – inte ideologiska låsningar

Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete. Nu är det viktigt att politiken tar till sig resultatet utan ideologiska låsningar. Det gäller inte minst hur vi ska få till en långsi... Läs mer

IMG_1146.png

Regeringen måste ge besked om Arbetsförmedlingen

Det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda, samtidigt som den framtida organisationen är oklar. Nu måste de politiskt ansvariga så snabbt som möjligt ge besked ... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Regeringen måste respektera partsmodellen

Det är bra att Sverige till sist har fått en regering. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna respekterar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Tillsättandet av en utredn... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Oacceptabel arbetsmiljö i socialtjänsten måste åtgärdas

Extrem arbetsbörda, uppseendeväckande hög personalomsättning, obalans mellan krav och resurser. Arbetsmiljöverkets larmrapport om socialtjänsten visar en helt oacceptabel arbetsmiljö. Nu mås... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Riksdagen måste stoppa en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten

Planerna på en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten måste stoppas av riksdagens utskott. Det är inte seriöst att med ett penndrag lägga ner en myndighet som spelar en central roll för att... Läs mer

HeikeErkers3.jpg

Drastisk neddragning försvårar en aktiv arbetsmarknadspolitik

Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation som riksdagen röstat ja till idag innebär att anslaget för arbetsmarknadspolitiska program skärs ner med 20 procent. Det risk... Läs mer

Tuff arbetssituation i socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland

Hög arbetsbelastning, stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Arbetssituationen inom socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland är pressad och sju av tio socialsekreterare överväger ... Läs mer

heikeerkers-PiaBP.jpg

Nödvändigt att satsa mer på förebyggande socialt arbete

Bilbränderna i Västsverige och på andra ställen i landet natten till tisdagen visar än en gång på behovet av ett utbyggt förebyggande socialt arbete. Polisen måste ha tillräckliga resurser f... Läs mer

Heike Erkers.jpg

Akademikerförbundet SSR välkomnar utökat uppdrag för översynen av socialtjänstlagen

Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen och utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om bar... Läs mer

Heike Erkers.jpg

Historiskt riksdagsbeslut om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Det här är ett stort steg framåt för ökad patientsäkerhet och ett kvitto på att facklig kamp lönar sig, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers efter dagens enhälliga riksdag... Läs mer

heike+markus.jpg

Bred överenskommelse om strejkrätten visar vägen för politisk lösning

Den överenskommelse om strejkrätten som parterna på arbetsmarknaden har presenterat idag innebär att Stridsåtgärdsutredningen är onödig. Nu utgår vi från att regeringen och riksdagen lyssnar... Läs mer

Heike Erkers.jpg

Pressad arbetssituation inom socialtjänsten i Stockholms län

Personalomsättningen inom socialtjänsten i Stockholms län har ökat det senaste året, enligt hälften av socialsekreterarna i länet. Sju av tio överväger också allvarligt att lämna socialtjäns... Läs mer

_MG_1417.jpg

Ny förbundsstyrelse för Akademikerförbundet SSR utsedd

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde på söndagen ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Tre nya ledamöter har valts in styrelsen, som också har nytt presidium. Läs mer