Öppet Sverige

Öppet Sverige är samlingsnamnet för aktiviteter vi driver för att Sverige ska vara ett öppet land där asylrätten värnas och nyanlända akademikers och andra utlandsutbildades kompetens tas tillvara.

Akademikerförbundet SSR startade arbetet med fokusområdet Öppet Sverige redan 2015. Vi tar vårt avstamp i förbundets värdegrund där öppenhet och demokrati är den självklara utgångspunkten liksom alla människors lika värde. 2015 till 2018 var Öppet Sverige förbundets mest profilerade fokusområde.

Vi har arbetat med allt från snabbspåren för samhällsvetare till etableringsmedlemskap för nyanlända. Vi reagerar på politiska beslut som försämrar möjligheten till en snabb etablering och tillsammans med medlemmar och förtroendevalda i hela Sverige demonstrerade vi mot utvisningen av ensamkommande barn på rättsosäkra grunder. Våra medlemmar möter många utlandsfödda, både barn och vuxna i sina professioner. Öppet Sverige synliggör också det. Även förbundets utvecklingsprojekt och Solidaritetsfonden är en del av Öppet Sverige.

Viktigast av allt är ändå att förbundet vilar på tydliga stadgar: ”de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Det förpliktigar!

Bli mentor och hjälp en nyanländ att ta steg mot arbetsmarknaden

Det är många nya i Sverige som inte får en sysselsättning som matchar deras kompetens. Det innebär ett stort slöseri med resurser och gör det svårare för personerna att etablera sig i Sverige. I vårt mentorprogram Jobbsteget försöker vi ändra på det, och vi behöver din hjälp!

Genom att erbjuda din erfarenhet, kompetens och branschkännedom till en nyanländ person kan du bidra till att korta den personens väg till en meningsfull sysselsättning och tillvaro. Samtidigt gör du en insats för svensk ekonomi och integration. I utbyte får du insikt i hur det är att vara ny i vårt land och chans att utvecklas genom att coacha och lära känna någon som har, för dig, nya och annorlunda kunskaper.

Mentorprogrammet pågår i åtta månader, under denna tid kommer programmet gå igenom olika faser och aktiviteter. Adepter och mentorer får kontinuerligt stöd från Nema Problema under programmets gång. De nyanlända projektdeltagarna kommer att ha akademisk bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området. I programmet kommer exempelvis ekonomer, jurister, socionomer, samhällsvetare och personalvetare matchas med mentorer med liknande erfarenhet. Du som läser detta kan göra en insats i projektet genom att agera mentor åt en nyanländ.Detta mentorskapsprogram sker i samarbete mellan Akademikerförbundet SSR, Kompetensföretagen och den ideella organisationen Nema Problema. 

Samarbetsparterna beviljades ytterligare medel i början av 2024 för att förlänga och växla upp arbetet med mentorskapsprogrammet som genomförs tillsammans med Nema Problema och Kompetensföretagen. Ta chansen och bli mentor du med!

Läs mer om mentorskapsprogrammet här.

Ukraina: Hur påverkas du och ditt jobb?

I år har tusentals flyktingar kommit från krigets Ukraina. Många av våra medlemmar som arbetar på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, i kommunernas socialtjänst, i elevhälsan och i våra olika frivilligorganisationer påverkas nu återigen i stor omfattning i sitt arbete. På denna sida beskriver vi hur viktiga samhällsfunktioner påverkas, hur du påverkas i ditt jobb eller som förtroendevald.

Läs mer om vad vi gör kopplat till Ukraina här 

Vill du också vara med i ett förbund som vågar ta ställning? 

 

Klicka här för att ansöka om medlemskap

SaraClaes

Arkivsida för Öppet Sverige

Här samlar vi allt materail som är publicerat om Öppet Sverige.

Läs allt om Öppet Sverige

Fördjupad läsning om Öppet Sverige

 • Tre år är taket (18-04-20)

  Varför kör Ali taxi? (18-04-20)

  Delrapport: Migrationsverket (16-03-12)

  Delrapport: Boende (16-03-12)

  Delrapport: Hälsa (15-12-10)

  Regional rapport: Fokus: Skåne (15-11-30)

  Regional rapport: Fokus: Örebro län (15-11-18)

  Delrapport: Ensamkommande barn (15-10-20)

  Regional rapport: Fokus: Jämtland (15-10-15)

  PM: Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden (15-06-15)

  Inriktningsrapport: Öppna Systemen! – när 3000 proffs får säga sitt om migration (15-05-07)

 • 2018-11-15 Ett ordnat mottagande SOU 2018:22

  2018-09-03 Validering i högskolan SOU 2018:29

  2017-02-13 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016 :91 hittar du här

  2017-01-31 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) hittar du här

  2016-12-15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 hittar du här

  2016-08-24 Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (promemoria 2016-06-21) hittar du här

  2016-08-01 Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande hittar du här

  2016-08-12 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende 1953/2016 hittar du här

  2016-03-18 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende 934/2016 hittar du här

  2016-03-09 Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige hittar du här

  2015-09-23 Promemoria: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända hittar du här

 • Förbundet samarbetar med flera organisationer i frågor om migration. Det är bland annat:

  Fackligt Center För Papperslösa

  Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan olika fackliga organisationer. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden samt att ge fackligt stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö direkt från erfarna ombudsmän och fackliga förtroendemän.

  Yrkesdörren

  Förbundet startade under hösten 2017  ett samarbete med Yrkesdörren. Yrkesdörren jobbar med att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar för att korta vägen till rätt jobb. Du som medlem i förbundet kan alltså få chansen att bli dörröppnare vilket betyder att du får träffa en ny person och genom dina kontakter lotsa hen vidare, närmare arbetsmarknaden. var du än bor i landet ska du som medlem kunna bli Dörröppnare. Gå in och registrera dig på Yrkesdörren så att du kan matchas mot en utlandsutbildad i samma yrke och samma stad som du.

  #vistårinteut

  I mars 2017 skrev vi under uppropet #Vistårinteut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att utvisningar av dem ska frysas. I maj tilldelades #vistårinteut Svensk socialpolitisk förenings hederspris. Genom manifestationer, opinionsbildning och solidaritet har rörelsen riktat strålkastarljuset mot asylsökande barn och ungdomars utsatta situation. Se en intervju med två av rörelsens grundare.

  Union to Union

  Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för att koordinera och samordna våra olika utvecklingsprojekt.

  Förbundet driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Samtliga valda länder är på olika sätt redan hårt drabbade av klimatförändringarna. Under 2017 drev förbundet också andra projekt. Ett projekt handlade om flyktingar och är centrerat till Medelhavsregionen med Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon. Det andra projektet handlar om att inkludera unga arbetstagare i det fackliga arbetet.

  PSI - Public Services International

  Ojämlikhet är en av de europeiska fackföreningarnas största utmaningar, konstaterade den internationella fackliga organisationen PSI under ett tvådagars möte i Stockholm i juni. Det är fackens ansvar att arbeta för att vända trenden och motverka ökade klyftor och rasism. Läs ettgemensamt uttalande från de europeiska fackförbunden och se en intervju med Dr. Wanda Wyporska, key note speaker från Equality Trust i Storbritannien.

  Expo

  Förbundet stödjer sedan många år Expos arbete med att bygga upp ett arkiv över högerextrema organisationer i Europa. Arkivet är öppet för forskare, journalister och andra. Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. De arbetar för ett öppet, demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Förbundet har möjlighet att tillsammans med Expo arrangera föreläsningar och utbildningar för förbundets medlemmar. Hör av er till maria.ostberg-svanelind@akademssr.se om du som förtroendevald vill veta mer.

 • Förbundet har med kraft förhandlat fram snabbspår för utlandsutbildade akademiker inom våra yrkesgrupper. Du kan hitta information rörande det här. De är:

  • Snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister
  • Snabbspåret för nyanlända med examen i socialt arbete
  • Snabbspåret för 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården

  För socionomspåret har det gjorts såväl informationsmaterial som handledarmanual.

  Främjandemedel

  Förbundet medverkar även i ett antal främjandemedelsprojekt för att underlätta för utländska akademiker att komma i rätt jobb snabbare. De ansökningarna och slutredovisningarna kan du läsa här. Förbundet har medverkat eller medverkar i följande främjandemedelsprojekt:

  - Implementering av snabbspåret för socionomer (med SKL, KFO och Vision) 2016

  - Bättre identifiering av nyanlända till olika åtgärder som främjar etablering på arbetsmarknaden: specialfokus socionomer (med KFO) 2017

  - Implementering av verktyg för bättre identifiering samt sänkta trösklar för lärosäten och arbetsgivare att bättre värdera utländsk utbildning (med KFO) 2018

  - Vägar till jobb - ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden (med SKL och andra fackförbund i KL-sektorn) 2018