Debattartiklar


Digitalisera inte bort det rättssäkra sociala arbetet

Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala arbet... Läs mer

Rätt till elevhälsa lika viktig på Komvux

Stödet från elevhälsan kan ha en avgörande roll för många elevers skolresultat. Ändå finns det en grupp studerande som helt saknar rätt till det stödet, elever i den kommunala vuxenutbildnin... Läs mer

"Missvisande jämföra med Kanada och Schweiz"

Stockholm Handelskammare gör en stor sak av att jämföra med bland annat Kanadas migrationspolitik och försöker där påvisa att Sverige är ett oattraktivt land för akademiker. Att dessutom jäm... Läs mer

Låt inte vinstfrågan stå i vägen för reformer

Viktiga förändringar behöver göras för att säkra välfärden i Sverige. Risken är att striderna om vinstfrågan lamslår andra åtgärder som politikerna skulle kunna enas kring. Sveriges styrka h... Läs mer

Legitimation för kuratorer inom vården ökar patientsäkerheten

Vi trodde att landstingens främsta uppgift var att främja patientsäkerheten. Efter att ha läst SKL:s och flera landstings remissvar om en legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer un... Läs mer

Dags att slopa politikerinflytandet i individärenden

Politiker förväntas inte ha expertkunskap i det sociala arbetet. Ändå har de en direkt påverkan som rör enskilda personer i socialtjänstens individärenden. Sverige är det enda land i Norden ... Läs mer

Brist på handlingsutrymme försvårar socialt arbete

Ett snävt budgetfokus försvårar socialt arbete med längre perspektiv. När kvalitet och förmodad effektivitet vägs mot kostnader, vinner den lägsta kostnaden. Erfaren och kompetent personal u... Läs mer

Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla

Alla elever måste få tillgång till elevhälsa, oavsett var i landet man bor. Det kräver att mer resurser riktas rätt över hela landet, skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet... Läs mer

Använd elevhälsan för att förändra skolan

Utnyttja elevhälsans kompetens fullt ut och inte bara till akutinsatser. Skolkuratorer och skolpsykologer kan bidra till att utveckla skolan på ett sätt som ökar möjligheten för alla elever ... Läs mer

Ny undersökning väckarklocka om chefers villkor i välfärden

Hög arbetsbelastning och många underställda medarbetare leder till stress och sömnsvårigheter för chefer i välfärden, visar en ny undersökning. Hälften av cheferna i den kommunala omsorgen h... Läs mer

"Om ni kunde se vad vi ser"

Våra medlemmar upplever att de som lärare och socialarbetare inte längre kan göra ett professionellt arbete. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Åsa Fahlén, ord... Läs mer

Låga chefslöner dålig affär för samhället

Kvinnliga enhetschefer i kommunal sektor är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner generellt leder till hög personalomsättning och lägger ett lock på löneutvecklinge... Läs mer

Förödande konsekvenser av indragen assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar har fått neddragen eller helt indragen assistans. Många med omfattande funktionsnedsättningar är oroliga för att de står i tur att drabbas. Den... Läs mer

Socialtjänstens kris kostar miljarder

Arbetsbelastningen och låga löner har gjort att de anställda inom socialtjänsten flyr. Svårigheten att rekrytera har kostat kommunerna 2,5 miljarder kronor de senaste två åren. Genomtänkta o... Läs mer

"En grovt missvisande bild"

Psykologisk behandling är inte samma sak som behandling av psykolog. Att det ska behöva påpekas är lite genant. Det skriver förbundsordförande Heike Erkers och Anders Klingström, ordförande ... Läs mer

Sluta gnäll och börja prata!

Arbetsgivarna måste sluta rasa om regeringens förslag om socialförsäkringen och istället komma med egna förslag till lösningar. Det skriver förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge i e... Läs mer

Sänkta kompetenskrav äventyrar rättssäkerheten

Akademikerförbundet SSR i Uppsala varnar i en debattartikel för planerna på att lösa bemanningsproblemen inom socialtjänsten med sänkta kompetenskrav för socialsekreterare. Läs mer

Sänkta utbildningskrav svek mot de svagaste

Regeringen är på väg att sänka kraven på personalen inom socialtjänsten. Det är stort svek mot de svagaste i samhället och är inte lösningen på socialtjänstens arbetsmiljöproblem. Men än fin... Läs mer

Regeringen slösar med nyanländas kompetens

Det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Men regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att låsa fast högutbildade i enkla jobb, skri... Läs mer

Sänkta kompetenskrav löser inte problemen

Slopat krav på socionomexamen är inte ett svar på flykten från socialsekreteraryrket. Det skriver förbundets ordförande Heike Erkers och professionsstrateg Josefine Johansson i en debattarti... Läs mer

Helt fel att sänka kompetenskraven i socialtjänsten

Det är alarmerande att allt fler röster höjs om att utbildningsbakgrunden inte är så viktig för dem som arbetar i socialtjänsten. Det handlar om samhällets yttersta skyddsnät och en professi... Läs mer

Allt djupare kris för socialtjänsten

"Läget inom socialtjänsten är akut på många håll i landet. Det är inte försvarbart med ogenomtänkta lösningar som äventyrar trygghet och säkerhet för de människor som är i behov av socialtjä... Läs mer

Kommunerna bär ett tungt ansvar för krisen i socialtjänsten

Det är inte det ökande antalet ensamkommande barn som skapat krisen i kommunernas socialtjänst. Krisen beror på att kommunerna i åratal underlåtit att ta sitt arbetsgivaransvar, skriver förb... Läs mer

Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Akademikerförbundet SSR välkomnar självklart dagens riksdagsbeslut om närmare 1,5 miljarder kronor extra för landsting och regioner med anledning av det ökade flyktingmottagandet. Nu är det ... Läs mer

Dags för nya grepp i arbetsmiljöarbetet

Det moderna arbetslivet kräver nya lösningar. Det är dags för nya grepp och en modernisering av arbetsmiljöarbetet. Läs mer

Nödvändigt med satsning på social forskning

Forskningen i socialt arbete har steg för steg monterats ner. Nu utgår vi från att nästa forskningspolitiska proposition innehåller en rejäl satsning på det, skriver Heike Erkers och Martin ... Läs mer