Debattartiklar

Skärmavbild 2019-06-13 kl. 08.32.23.png

Det brottsförebyggande arbetet måste prioriteras

Trots att insatser som förhindrar att unga väljer en kriminell bana sparar både liv och pengar så har det brottsförebyggande arbetet prioriterats ned under lång tid. Polisförbundet och Akade... Läs mer

Skärmavbild 2019-05-20 kl. 09.07.25.png

Debatt om att beroendepatienter hamnar mellan stolarna

Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar så att människor med beroende slipper bollas runt mellan olika aktörer skriver företrädare för Svensk förening för beroendemedicin. Det är klar... Läs mer

Skärmavbild 2019-05-10 kl. 14.16.24.png

Slöseri att bortse från den färska utredningen av arbetsmarknaden

REPLIK DN DEBATT 9/5. I dag gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen som är i stort sett identiskt med det en statlig arbetsmarknadsutredning arbetat med i två och ett halvt år ... Läs mer

heikeerkers-yvonneahlström.jpg

Framtidens socialtjänst kräver en självständig professionell yrkeskår

Den nuvarande beslutsordningen i socialtjänsten måste förändras. Avgörande beslut i människors liv kan inte vara beroende av vilken politisk majoritet en kommun har. Framtidens socialtjänst ... Läs mer

Mest utsatta unga bör mötas av välutbildad personal

Det finns stora brister i dag i vården av våra mest utsatta barn och unga. Till stora delar är det kopplat till frågan om personalens kompetens. Vi välkomnar att regeringen nu ger Statskonto... Läs mer

HeikeErkers_dsc7434_.jpg

Ge socialtjänsten rätt förutsättningar

Det är hög tid att ansvariga politiker ser till att socialtjänstens personal har rätt förutsättningar för arbetet med IS-återvändare, i stället för att detaljstyra deras arbete, skriver Heik... Läs mer

Mycket kvar att göra för att personalen ska stanna

Ja, det finns goda exempel på lokalt förbättringsarbete. Men tyvärr måste vi konstatera att det är långt kvar innan personalkarusellen slutar snurra, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg... Läs mer

Skärmavbild 2019-04-30 kl. 11.14.24.png

Stoppa inte snabbspår till bristyrken

Istället för att lägga ner snabbspår för akademiker borde politikerna öronmärka mer pengar till satsningar som bygger på snabba vägar till bristyrken med höga utbildningskrav. Det skriver Ur... Läs mer

heike+markus.jpg

Kommunerna blöder kompetent personal

Personalomsättningen inom socialtjänsten har de senaste åren varit hög och många kommuner har haft svårt att rekrytera ny personal. Men fler samhällsvetenskapliga yrkesgrupper flyr... Läs mer

Vi vill se en ny ombudsman mot diskriminering i arbetslivet

Det ska vara lätt för arbetsgivare att tillsammans med facken bedriva ett aktivt anti-diskrimineringsarbete. Vi vill gärna kroka arm med övriga parter på arbetsmarknaden så att vi på allvar ... Läs mer

Funktionshindrade slarvas bort när Arbetsförmedlingen bantas

Personer med funktionsnedsättningar måste ges samma möjligheter. Samhället har inte råd att lämna någon utanför. Det är därför vi med stor oro tar emot beskedet att den enhet inom Arbetsförm... Läs mer

heike+markus.jpg

Skärp tandlös tillsyn av diskrimineringslagen

Det behövs en särskild Ombudsman mot diskriminering i arbetslivet som är förtrogen med hur arbetsmarknadens organisationer fungerar, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg, Akademikerförbu... Läs mer

Sveriges lagar gäller även för Staffanstorps kommun

I ett skarpt läge kan socialsekreterare göra sig skyldiga till tjänstefel om hen avslår en ansökan om försörjningsstöd med motiveringen att den sökande tillhör eller har kopplingar till IS. ... Läs mer

Skärmavbild 2019-03-18 kl. 15.55.14.png

DN Debatt. ”Arbetsförmedlingen står inför en kraschlandning”

DN DEBATT 16/3. Det är rätt att reformera Arbetsförmedlingen. Men finns inte budgeten, organisationen eller kompetensen på plats kommer det inte att fungera. Det är dags att göra halvhalt, t... Läs mer

E466024C-D1AF-4B2C-B489-22D771AE7269.jpeg

Arbetsförmedlingen står inför en kraschlandning

Det är rätt att reformera Arbetsförmedlingen. Men finns inte budgeten, organisationen eller kompetensen på plats kommer det inta att fungera. Det är dags att göra halvhalt, tänka efter och g... Läs mer

Fel krav på vårdcentralerna - anställ fler psykoterapeuter

För bäst och effektivast behandling av psykisk ohälsa ska patienter behandlas av personal med bäst kompetens i sammanhanget. Många gånger är det psykoterapeuter som är bäst lämpade, men vård... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Etiskt svart hål när välfärden digitaliseras

Det behövs en tydligare algoritmpolitik med skarpare principer för att möta den digitaliseringsutveckling som vi står inför. Bland annat måste en etisk kod införas för arbetet med algoritmer... Läs mer

heikeerkers-andersklingstrom.jpg

Alarmerande brist på psykoterapeuter trots växande psykisk ohälsa

Regeringen lovar i regeringsförklaringen att den psykiska ohälsan ska brytas. Om det ska bli verklighet krävs kraftfulla insatser på en rad områden, däribland tillgången till psykoterapi. Pe... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Kvinnor får inte betalt efter 16.06

Hundra år efter beslutet att införa rösträtt för kvinnor i Sverige tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 4 000 kronor mindre än män varje månad. Det blir 48 000 kronor på ett år. Med ... Läs mer

heikeerkers-ursulaberge.jpg

Sluta skyll på varandra – gör något

En viktig debatt har förts den senaste veckan om hur en vettig omgörning av Arbetsförmedlingen bäst sker. Läs mer

SvD190201.jpg

Politik när den är som sämst

Det är huvudlöst att hastigt säga upp tre gånger fler än vad som behövs på Arbetsförmedlingen bara för att en budgetreservation utan konsekvensanalys har gått igenom i riksdagen. Det borde m... Läs mer

img_1848.jpg

Sverige behöver ett akademikersprång

Kompetensförsörjningsfrågor i Sverige präglas i dag av »allas ansvar – ingens ansvar«. Här är fem förslag för att bygga utbildnings- och arbetsmarknads-Sverige utan lapptäcke, skriver Göran ... Läs mer

_DSC7488_Heike.jpg

Brist på erfarna medarbetare i socialtjänsten försvårar skyddet för barn

SVT:s granskning om socialtjänstens hantering av barnärenden visar på upprörande brister. Tyvärr är resultatet inte förvånande. Hög arbetsbelastning och obalans mellan krav och resurser har ... Läs mer

IMG_1838.jpg

”Att få sparka folk fritt löser inte problemen”

Problemet är inte att det är svårt att sparka folk i Sverige. Det stora problemet är att det är så svårt att hitta rätt kompetens, skriver Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, i en replik ... Läs mer

heikeerkers-lenanitz.jpg

Bättre och smartare förebyggande arbete kan minska utanförskap

För att motverka utanförskap och förebygga brott krävs bättre och smartare arbetsmetoder hos polis och socialtjänst. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Polisfö... Läs mer

_dsc7434_heike.jpg

Bättre arbetsvillkor krävs för att locka kompetens till tvångsvården

Inför ett tak för outbildad personal. Det är oacceptabelt att så många som hälften av dem som arbetar med samhällets mest utsatta barn och unga helt saknar en relevant utbildning. Det skrive... Läs mer