Politiken måste lyssna lagom på experter i Covid-19-krisen

I dessa dagar lyssnar politikerna noga på expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten. Samtidigt är det politikerna som bär ansvaret och som måste väga expertsynpunkter mot varandra och mot sin ideologi. Samhällsvetarpodden har pratat med statsvetarprofessor Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet om de utmaningar politiken står inför i en kris som den här Covid-19-pandemin. Hur skyddar vi demokratin och lyssnar lagom på experterna?

- Det är klart att vi behöver experterna, men de är inte alltid eniga. Det är viktigt att det normativa – det politiska – här får ta plats, inleder Jonas Hinnfors att markera.

Vi har ju ett allt mer komplext samhälle. Blir det inte svårare då för politiken?

- Det komplexa samhället gör att det blir en allt mer rörig expertsituation. Det är en utmaning för det demokratiska samhället men det är då det behövs mer än någonsin.

Hur ska man till exempel förstå klimatrörelsen i det här perspektivet, som säger ”lyssna på forskarna!”?

- Klimatfrågan är komplex, men det är ändå viktigt att det politiska systemet griper in. Om vi lämnar över till experterna lämnar vi också över ansvarsutkrävandet. Vi måste kunna ha valet – också valet att välja fel. Det är ju svårt i en sådan existentiell fråga som jordens överlevnad, men det valet måste ändå demokratin göra.

Har politiken klarat att väga motstridiga åsikter mot varandra i den här Covid-19-pandemin?

- Det är ovanligt lite av politisk debatt i den här krisen. Oppositionen finns, men den agerar väldigt hovsamt mot regeringen. Man sluter sig samman. 

- Det är ju rimligt just nu, men det skulle vara oroväckande om detta permanentas, för då försvinner den viktiga opposition som är näring till ett demokratiskt system.

Avslutningsvis ger Jonas Hinnfors politikerna fyra kom ihåg för att de ska klara sitt svåra och viktiga uppdrag som han är övertygad om att de kommer att lyckas med.

Lyssna på detta, men också kloka tankar om populism, faktaresistens och tillitens betydelse i dessa tider. Det är på en lite skakig lina i dessa tider av social distansering, men stå ut – det är viktiga synpunkter som kommer fram i veckans avsnitt av Samhällsvetarpodden med Ursula Berge som utfrågare i vanlig ordning.