Chef i kris är inte ensam

ensamarbetare

Många chefer står just nu mitt uppe i stora utmaningar. Utmaningar som ställer krav på gott ledarskap i situationer som är nya och okända. Vi är mitt i en tid som vi kommer att se tillbaka på, forska på, referera till som något speciellt och svårt. Men också en tid då ledarskapet verkligen är viktigt och har en avgörande betydelse för hur vi klarar jobbet och hur vi alla mår på jobbet. 

Coronaviruset påverkar allt, hemma och på jobbet. Och det har gått fort. Vi som inte var så digitala och nu jobbar hemma har blivit tvångsdigitaliserade över en natt. Det gränslösa arbetslivet som många har känt av under flera år, det blir än mer gränslöst när du inte ens går ut genom dörren och byter plats. Du är hemma och på jobbet på en och samma gång. 

Olika personer behöver olika rutiner

Råden om hur du som chef och dina medarbetare ska klara det är bland annat att inte ha sig själv som norm. Vi är olika. Några behöver gå ut genom dörren för att komma hem igen och komma igång med sitt jobb. Någon behöver sätt äggklockan för att ta paus då och då. Och för att inte bli ensamma så bjuder vi in till fikamöten eller afterwork – men distanserat, en och en vid våra skärmar där hemma.

Om vi annars inte har så stor koll på omvärlden, så är det något vi tvingats till nu. Vi måste följa myndigheternas information och uppdaterade regelverk. Förändringarna sker timma för timma och vi måste ta ställning till frågor och situationer som vi inte fått öva på. För de chefer och medarbetare som arbetar i verksamhet som inte sker på distans, med samhällskritisk verksamhet, är arbetsmiljöfrågorna och ansvaret för medarbetarna helt andra än i hemmakontoren. Kan du ta ansvar för arbetsmiljön, har du rätt förutsättningar med resurser och mandat? Bristen på skyddsutrustning har ställt den frågan på sin spets och det blir särskilt tufft för chefer på golvet i kontaktyrken.

Ta stöd av din ledningsgrupp

Du har som chef ett stort ansvar för arbetsmiljön och när du får det ansvaret på delegation ska du också få utbildning och befogenheter. Kom ihåg att stämma av i din ledningsgrupp så att ni har stöd av varandra och får möjlighet att resonera er fram till välgrundade och gemensamma rutiner och beslut. Det behövs en väl fungerande dialog mellan nivåerna i organisationen när situationen ser ut som den gör idag, mitt i pandemin. Om du och dina kollegor ser brister i säkerheten måste ni påtala det för överordnade chefer och uppdragsgivare.

Följ etiska riktlinjer

Det är svåra avvägningar och etiska dilemman i många situationer. Det finns etiska riktlinjer och prioriteringar som rör främst vård och omsorg, men etiken kommer in i en rad svåra beslut i långt mycket fler organisationer och situationer. Om din organisation har bra rutiner för att göra etiska analyser och pratar om etiska dilemman är det en styrka. Känner du att du som chef har kompetens och kan ta etiskt ansvar? Känner du stöd i etiska frågor från överordnade chefer och uppdragsgivare? Etiken och den professionella kompetensen och erfarenheten är helt avgörande för ett bra resultat i den här krisen. 

Nu kommer tilliten till sin spets

Ledarskapet och hur vi hanterar varandra under den här pandemin är kanske det mest avgörande för hur vi tittar tillbaka på det som händer nu. Det handlar om tilliten till medarbetare som jobbar på distans. Tilliten och kulturen som göra att vi psykosocialt och fysiskt hjälps åt att hålla balansen i tuffa uppdrag - att hålla i och hålla ut under krisen. Det handlar om samarbetet mellan chefer och mellan verksamheter och hur vi backar upp varandra och löser svåra uppdrag.

Lärdomar som kan öppna nya fönster

Vi kommer att gå igenom den här tuffa perioden och komma ut i ett nytt landskap. Digitaliserade, hemarbetande, hårt ansträngda, permitterade, utlånade – vi kommer kort sagt ut som nya chefer och medarbetare med nya erfarenheter, nya beteenden och ett nytt läge för verksamheten. Postcoronapersoner kommer att ha nya beteenden, nya behov och sitta på nya möjligheter. Det kommer att finnas ett fönster för att välja att förändra och ta tillvara goda erfarenheter från krisen.

Stödet du får

Du är inte ensam som chef. Och du kan inte allt. Det viktiga är att du har stöd från dina uppdragsgivare, från HR och andra chefer. Mycket hänger på dig som chef, men det hänger inte på dig personligen utan det handlar om din roll och dina förutsättningar att ta ansvar och leda verksamheterna genom coronaperioden. 

Kom ihåg att våra chefsförhandlare med egen chefserfarenhet finns ett mejl eller ett samtal bort. Du kan får råd och stöd